proč se společnosti starají o churn zákazníků?

společnosti se snaží snížit churn, protože to táhne dolů růst. Odcházející zákazníci berou své příjmy s sebou. Pokud však společnosti mohou místo toho přesvědčit ohrožené zákazníky, aby zůstali, dramaticky zvýší svou průměrnou celoživotní hodnotu zákazníka (CLV).

podle nyní slavné studie společnosti Bain & je mnohem levnější udržet si zákazníky, než získat nové, a společnosti jsou moudré trávit svůj čas snahou zabránit zákazníkům v prvním místě.

příklad toho, jak zvyšující se celoživotní hodnota zákazníků zvyšuje zisky.

společnosti často vynakládají značné prostředky na získání nových zákazníků prostřednictvím prodejního a marketingového úsilí. Dělají to v naději, že tyto investice budou během životnosti zákazníka několikrát splaceny. Pokud však zákazníci odejdou dříve, než se očekávalo, společnost často skončí za akviziční účet. Čím déle mohou značky držet své zákazníky, tím větší hodnotu má každý zákazník po celou dobu své životnosti.

například podle článku Forbes z července 2019 zaplatil Netflix za každého nového předplatitele asi 539$. Článek dále říká, že za standardní poplatek za předplatné ve výši 13 $by streamingovému gigantu trvalo čtyři roky, než by získal zpět své pořizovací náklady. Pokud se tedy účastník rozhodne zrušit předplatné během těchto čtyř let, Netflix ztratí procento své investice (samozřejmě nikdo neví, jaká je skutečná míra churn zákazníků Netflixu, takže tento příklad je pouze ilustrativní).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.