Slunce představuje jádro každého samostatného porodního diagramu. Hraje dominantní roli ve vašem horoskopu a osvětluje samotnou podstatu osobnosti, stejně jako fyzické slunce jasně svítí nad našimi hlavami a vládne nekonečné obloze.

Symbol Slunce je kruh s tečkou uprostřed. Představuje celistvost, potenciál a individualitu člověka. V každém horoskopu hrají nebeská těla složité a vícenásobné role.

Zlatá hvězda, Slunce, zaujímá prominentní místo v porodním grafu, ne-li nejdůležitější. Představuje podstatu osobnosti, základní osobnostní rysy, charakter a temperament.

Slunce představuje vaše pravé já, vaše jádro. Znamená potenciál, ambice, cíle, sílu charakteru a sílu vůle, sebeúctu a sebevědomí.

Slunce představuje (ne)zdravou žízeň po moci, naši touhu být si všiml, uznán, chválen a respektován, obdivován za naše úspěchy a za to, kým jsme. Slunce je mužský princip a vládne znamení Lva.

představuje mimo jiné vitalitu, sílu, život, teplo a světlo. Slunce znamená všechny postavy moci a autority. Představuje úspěch, královskou hodnost, šlechtu a odvahu.

pokud se obrátíme na starověké mýty a víry, zjistíme, že mocné Slunce bylo vždy zbožňováno a zbožňováno.

v řecké mytologii bylo například slunce Helios, syn titána Hyperiona. Starověcí Řekové ho velmi zbožňovali. Věřili, že Helios každé ráno vyjede ve svém zlatém voze, aby dal své světlo a teplo obyvatelům země. Toto je pouze jeden příklad uctívání Slunce.

Slunce bylo od té doby považováno za božstvo samotné nebo za božský princip. Četné sluneční bohy se nacházejí v tradicích po celém světě, v celé historii. Jedna věc je jistá; Slunce je princip života, růstu a vitality.

Ano, Jeho síla by mohla být destruktivní, což je také aspekt mocného slunce zmíněného v různých kulturách po celém světě a v čase.

v astrologii slunce také rozhoduje o vládnoucím znamení. Sluneční znamení je to, co většina lidí obvykle přirovnává k celému horoskopu, i když je to nesprávný přístup. Vaše sluneční znamení je jen prvkem vašeho porodního diagramu. Existuje mnoho dalších, aby zvážila.

dům, ve kterém se slunce účastní, je oblastí života, ve které by jedinec měl největší úspěch a ve kterém by projevil jádro své osobnosti.

astrologické domy-význam

domy jsou sekce v astrologickém grafu. Každá z těchto sekcí představuje zkušenost rodáka v určité oblasti jeho života. Domy by mohly odhalit mnoho věcí.

vyprávějí o tom, jak jednotlivec funguje v určitém aspektu života, jak interaguje s lidmi kolem, jaký postoj má k životu.

existuje dvanáct astrologických domů, analogických s dvanácti znameními zvěrokruhu. Na rozdíl od značek a jejich konstantní rozložení v grafu, velikost domu se může lišit.

domy lze rozdělit podle různých kritérií. Mohli bychom je rozdělit na hranaté, úspěšné a kadentní domy.

Úhlové domy jsou ovládány kardinálními znameními zvěrokruhu, kterými jsou Beran, Kozoroh, váhy a rakovina. Tyto domy jsou většinou o činnostech, které se člověk v současné době věnuje.

představují akční a kardinální vlastnosti. Pevné znamení zvěrokruhu Štíra, Lev, Býk a Vodnář vládnou úspěšné domy. Jedná se o využívání zdrojů, které jsou ve vašem životě k dispozici; jsou o stabilitě, jejich kvalita je pevná, jako znamení.

Kadentním domům vládnou proměnlivé znaky, kterými jsou Blíženci, střelec, Panna a ryby. Tyto domy jsou o tom, co si člověk myslí před zahájením jakékoli činnosti. Tyto domy jsou proměnlivé kvality, stejně jako značky.

druhý způsob, jak rozdělit domy, se opírá o čtyři prvky, takže máme Domy na oheň, zemi, vzduch a vodu. Požární domy souvisejí se životem a identitou.

tyto domy jsou především o postoji, který má člověk k životu tak, jak je. Požární domy jsou o uskutečňování snů a o pocitu identity. Tento pocit sebe sama, bytí a sebeidentity utváří něčí životní zkušenost a postoj k ní.

další jsou pozemské domy, které jsou spojeny se základními potřebami a hmotným majetkem, se zkušeností hmotného světa.

zemní domy jsou o dosažení, získání, budování, založení, definování stavu a účelu. Jedná se o domy naší zkušenosti z fyzického světa, zaměřené na materialitu života a života. Letecké domy jsou něco jiného.

klíčová slova těchto domů jsou pojmy, sociální a intelektuální bytost. Jedná se o sdílení a komunikaci, výměnu konceptů a nápadů.

poslední, ale rozhodně ne nejméně důležité jsou vodní domy. Vodní domy jsou o touhách, emocích a duši. Souvisí s minulostí, obsedantními pocity a jednáním s nimi.

lidé, kteří v těchto domech zaznamenali dynamiku, jsou hluboce emocionální, jejich emocionalita dominuje jejich životní zkušenosti. Podívejme se, kde stojí desátý dům.

desátý dům v astrologii-10. dům v astrologii

desátý dům se primárně týká zaměstnání, kariéry a profesního postavení. Tento dům vypráví o tom, jak jednotlivec přistupuje ke svým profesním cílům. Dalo by se říci, že tento dům je o potenciálu a kapacitách člověka, ale také o způsobu, jakým by je člověk využil.

jinými slovy, příležitosti a potenciály, které by desátý dům mohl představovat, na tom moc nezáleží, pokud člověk neinvestuje úsilí a dovednosti do jejich používání.

cesta ke skutečnému úspěchu je pro každého jiná. Existuje mnoho příkladů lidí, kteří dosáhli neuvěřitelných věcí za těch nejhorších okolností.

jiní nedosáhli ničeho nebo ztratili všechno, přestože měli velmi dobrý výchozí bod. Co se s tím děje?

úspěch často nezávisí na výchozí pozici, ani vždy nezávisí na něčí inteligenci.

lidé, kteří by mohli být nazýváni úspěšnými, jsou ti, kteří udělali správný krok ve správný okamžik. Využili dané příležitosti. Desátý dům je velmi o možnostech úspěchu, výhodách a možnostech.

pokud byste je mohli rozpoznat, měli byste to využít ve svůj prospěch. Ukazatele v desátém domě a ukazatele související s desátým domem někdy dokonce naznačují, jak jednat.

tyto ukazatele by mohly pomoci rozpoznat určité akce jako klíč k úspěchu, i když se zdá, že nemají žádnou hodnotu a nemají žádný význam.

kromě toho by tento dům mohl zabránit tomu, aby člověk ohrožoval profesní dráhu a kariéru, pokud by takové potenciální problémy rozpoznal. Vyžaduje, abyste si přečetli svůj desátý dům a vše s ním související.

astrologové by řekli, že desátý dům je jedním z nejdůležitějších astrologických domů. Studna, je to určitě pozoruhodné a hraje velmi významnou roli.

tento dům je spojen s vysokými úspěchy v oblasti kariéry, se jménem a pověstí, s oceněními, uznáními, s vrcholem kariéry, těmi, které by člověk znal. Desátý dům je hranatý A zemský dům.

Slunce v desátém domě-hrdí aspiranti

Slunce v desátém domě naznačuje neuvěřitelný potenciál dosáhnout úžasného úspěchu v oblasti kariéry a profesního života.

lidé, kteří mají Slunce v desátém domě, jsou pozoruhodně ambiciózní, věnují se své práci a práci obecně.

jsou nastaveny na některé vážně vysoké důvody. Slunce představuje sebevědomí a sebeúctu. Když se slunce setká s desátým domem, člověk si uvědomí tyto vlastnosti a jejich význam.

on nebo ona by dělat jejich nejlepší pěstovat tyto, aspirovat na vysoké pozice, velkou pověst a celkový úspěch. Tito lidé se hodně starají o svůj materiál a své sociální postavení. Pocit moci se vyrovnávají se smyslem pro respekt. Jen moc je úctyhodná, abych tak řekl.

tito lidé se rozhodně rodí, aby vedli a nesledovali. Nechtějí, aby jim někdo zablokoval cestu k úspěchu.

tito jedinci nevycházejí s úřady, protože nenávidí, že jim je přikázáno něco dělat. Nechtějí nikoho poslouchat, i když by respektovali a obdivovali někoho, koho považují za skutečně mocného, za vzor pro ně.

ve většině případů věří, že vědí všechno lépe a jen zřídka poslouchají ostatní pokyny nebo dokonce rady, s výjimkou velmi málo jedinců, které považují za hodné, ale to je vzácný případ.

obvykle věří, že jsou lepší ze svých nadřízených. Záleží na situaci, ale to by mohla být pravda, jako desátý Dům Slunce lidé jsou pilní, oddaný jejich práci; vidí rozvíjet, živit a získat více dovedností.

jsou neklidní a workoholik, což odpovídá znamení Kozoroha; Kozoroh je analogický s desátým domem. Nikdy by nezanechali nedokončený obchod.

nejen, že by nechali věci bez práce, ale vždy by se snažili dělat svou práci co nejdokonaleji.

investují velké množství času, trpělivosti, úsilí a mysli do práce, kterou dělají. Mohli by být docela posedlí svou prací, kariérními záležitostmi a samotnou myšlenkou úspěchu. Je to jejich největší motivace.

Slunce v 10. domě-profesionálové

lidé se sluncem v desátém domě jsou odborníky ve svém oboru zájmu, což je obvykle jejich profesní dráha a jejich největší zaměstnání v životě.

díky svým odborným znalostem, obecnému smyslu pro odpovědnost, organizaci a struktuře jsou vysoce chváleni a respektováni mezi svými kolegy a v kruzích, do kterých vstupují.

pocit, že jsou chváleni za své profesionální úspěchy, je ještě více pohání. Jsou připraveni vybudovat svou profesionalitu při každé dané příležitosti a sami by si udělali příležitost.

jsou to velmi sebevědomí lidé a udržují chladnou hlavu na své cestě. Tito lidé se zaměřují na svou kariéru a ponechávají málo času na další aktivity. Často odmítali jednoduchá potěšení ve svém životě, ve jménu své profese.

jejich kariéra je skutečně jejich pravou láskou a povoláním. Má to však samozřejmě i své stinné stránky. Jak roky plynou, jejich kariérní posedlost si rozhodně vybírá svou daň, pokud jde o jiné oblasti života.

Slunce v desátém domě-Egotista

mohli bychom bezpečně říci, že lidé se sluncem v desátém domě mají velmi vysokou sebeúctu.

jejich egoistický pohled by však mohl být kontraproduktivní. Velmi se zdráhají slyšet názor a návrhy ostatních. Kritika je něco, s čím se ve skutečnosti nemohou vypořádat; jejich Ego jim to neumožňuje.

mohlo by to oddálit jejich úspěch nebo je učinit méně produktivními a bojovat s tímto egem problematickým.

navíc Ano, mohli by být velmi tvrdohlaví, i když se to často jeví jako důsledné a oddané. Pravda, jsou nejproduktivnější, pokud pracují sami.

nemají rádi, aby si někdo pokazil své podnikání a vědí, jak podnikat. Dělají úžasně dobře, když jsou ve vyšších pozicích sami.

sociální status je něco, za co by zemřeli, z vyčerpání, které pochází z velmi tvrdé práce. Musí si uvědomit, že sociální postavení není jedinou věcí v tomto životě, i když je dobré dosáhnout výšek.

tito lidé však potřebují někoho ve svém životě. Hledají svého ideálního partnera, jako většina lidí. Ve skutečnosti potřebují někoho, s kým by se mohli podělit o svůj úspěch.

jejich standardy a očekávání jsou velmi vysoké; potřebují svou dokonalou shodu, aby se starali o svou pověst a sledovali určitý typ životního stylu. Konzistence je velmi důležitá pro desátý Dům Slunce lidí. Rodina je pro tyto lidi velmi důležitá. Starají se také o tradici a dědictví.

Slunce v 10. domě-Synastry

Slunce v desátém domě překrytí synastry označuje spojení přes profesní oblast života, prostřednictvím práce nebo politiky.

pokud mluvíme o romantickém vztahu, budou to zásadní témata. Souvisí to s podporou profesního rozvoje, s prestiží a statusy.

slunce inspiruje majitele pole, aby sledoval svou profesní dráhu, dává mu sílu a vůli vydržet tento proces.

to však závisí na konkrétní synastry. Přesně opačná věc by se mohla stát také; Slunce by mohlo přimět majitele pole, aby zanedbával všechny své profesní zájmy, jejich kariéru a práci.

Slunce v desátém domě v synastry naznačuje realizaci ideálů nebo ústup. Skutečný projev by závisel na dalších prvcích v synastry.

Ezoicnahlásit tento inzerát

sponzorovaný

načítání…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.