Upanišady obsahují Poslední Védy a týkají se duše (Atmana) a její snahy o konečnou realitu (Brahman). Učení písem jsou náboženstvím i filozofií, a tvoří základní principy východních mystických náboženství, zejména hinduismus a buddhismus.

mnozí používali termín transcendence k širokému popisu snahy Atmana o jeho konečnou realitu. Upanišady představují duši jako obtížnou věc, kterou je třeba plně pochopit, ale protože skutečná znalost pravého já je základním principem osvícení, velký důraz je kladen na rozjímání, introspekci a pochopení přírodních sil a jejich účinků na Atmana.

Upanišady nejsou singulární text, ale spíše sbírka textů psaných v průběhu sto let, pravděpodobně všechny před naším letopočtem. Jejich původ jako písmo je však mnohem dříve a byl předáván jako ústní tradice daleko dříve.

i když existují schematické rozdíly mezi západním a východním přístupem k náboženství a filozofii, existují hlavní tematické podobnosti mezi klasickými řeckými filozofy a spisovateli Upanišadů. Mezi tyto podobnosti patří nedůvěra k fyzickému světu a přesvědčení, že pravda je v tomto časoprostoru patrná jen částečně.

autorství těchto písem je nejisté, stejně jako přesná data každé konkrétní Vedy, ale pravděpodobně texty vznikly časnými osadníky severní Indie v údolí řeky Indus, pravděpodobně indoevropskými cestovateli nebo Indo-íránskými cestovateli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.