poměr bílkovin a kreatininu v moči je široce používaná počáteční metoda pro odhad denního vylučování bílkovin močí. Vzhledem k tomu, že diagnostika a léčba proteinurických onemocnění ledvin a staging chronického onemocnění ledvin závisí na přesné identifikaci a kvantifikaci proteinurie, je provádění 24hodinového odběru moči nejpřesnějším postupem v praxi k určení vylučování bílkovin močí. V současné klinické praxi se však poměr protein/kreatinin v moči široce používá k odhadu denního vylučování bílkovin na základě jeho pohodlí a jednoduchosti.

rozdíl mezi poměrem bílkovin/kreatininu v moči a 24hodinovým odběrem moči spočívá v tom, že první vyžaduje odběr vzorku moči pouze jednou kdykoli. je vzat v úvahu kvůli představě, že kreatinin se normálně uvolňuje do moči konstantní rychlostí. Vědci zjistili, že poměr bílkovin k kreatininu zhruba odhaduje skutečnou hodnotu získanou z 24hodinového testu bílkovin v moči. Normální poměr bílkovin/kreatininu v moči není vyšší než 200 mg / g.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.