rozsah

díky rychlému pokroku v genomických technologiích, jako je sekvenování DNA, je genetická komunita schopna porozumět architektuře celých genomů, komplexním sítím genových interakcí vedoucích k fenotypové expresi a souhře genů a prostředí při formování fenotypových trajektorií. Použití těchto nových technologií vedlo k skličující okolnost, že genetická komunita generace dat má daleko překonal svou schopnost smysl těchto údajů. Pomoci překonat tuto situaci, je nutný vývoj nových metod analýzy dat a, v této souvislosti, statistická genetika a metodologie vítá dokumenty popisující nové metodiky pro analýzu současných genetických a genomických testů a dat.
publikujeme články o celém spektru statistických genetických a genomických metod týkajících se mapování genů, genetické a genomické epidemiologie, translační genomiky a aplikované populační genetiky. Sekce klade zvláštní důraz na nové metody, např., studie v celém genomu, epigenomika, farmakogenomika, systémová biologie založená na chorobách, neurogenomika a zobrazování, a návrh a provedení klinického hodnocení na základě genů. Sekce se neomezuje pouze na metody vyvinuté pro výzkum lidské genomiky, ale spíše na každou oblast použití, která vyžaduje statistickou genomickou metodologii. I když doporučujeme potenciálním autorům, aby předvedli svou metodiku s příklady zahrnujícími skutečná data, Toto není požadavek pro sekci. Užitečnost nové metody lze popsat pomocí simulace I a priori analytických metodik.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.