dette inter-agentur-dokument sigter mod at være et beskedent bidrag fra FN-systemet til diskussion af dagsordenen for bæredygtig udvikling baseret på fælles bekymringer. Det internationale samfund står over for nedtællingen til rettidig opfyldelse af millenniumudviklingsmålene. Men det har også en unik mulighed for at tænke på et nyt udviklingsparadigme for planeten ud over 2015, baseret på Rio+20-forpligtelserne som afspejlet i dokumentet den fremtid, vi ønsker. Vi håber, at denne tekst vil stimulere og informere debatten om den nye udviklingsdagsorden efter 2015 med fokus på bæredygtig udvikling, lighed og strukturelle ændringer, og at den vil lede diskussioner i regionen og blandt det globale samfund om de skridt, der er nødvendige for at opnå et nyt forandringsparadigme. Denne rapport blev udarbejdet af tekniske hold fra Den Økonomiske Kommission for Latinamerika og Caribien (ECLAC) og De Forenede Nationers udviklingsgruppe for Latinamerika og Caribien (UNDG LAC) som aftalt på mødet i den regionale koordinationsmekanisme, der blev afholdt den 24.januar 2013 i Santiago og i tæt samarbejde med de regionale kontorer for følgende agenturer, fonde og programmer fra De Forenede Nationer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.