mål: at konstruere referencekurverne for kropsmasseindeks for tyrkiske børn i alderen 6 til 18 år og bestemme forekomsten af overvægt og fedme.

emner og metoder: højde-og vægtmålinger af sunde skolebørn (1.100 drenge, 1.019 piger) blev opnået hvert andet år. Kropsmasseindeks blev beregnet ud fra 11.648 højde-og vægtmålinger. Centilkurver blev konstrueret ved hjælp af LMS-metoden.

resultater: De udglattede percentilværdier og kurver for kropsmasseindeks hos tyrkiske børn viser, at der er en konstant stigning i kropsmasseindeksværdier mod voksenalderen, især i pubertalårene, hos begge køn. Forekomsten af overvægt er 25% og fedme 4% hos drenge i alderen 18 år y. procentdelen af overvægt og fedme hos piger i alderen 14 var henholdsvis 15% og 1%. Stikprøvestørrelsen var for lille til at komme til nogen konklusion vedrørende disse satser ved 18 år.

konklusion: Denne undersøgelse præsenterer data og kurver for kropsmasseindeksværdier hos raske tyrkiske børn i alderen 6 til 18 år.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.