Kuva

myytti 69

syö ja juo Herran sanaa kelvottomasti, ja niin syö ja juo kadotus itsellesi, ei erottele Herran ruumista, koska hän on Jumalan Sana. 1Kor 11: 27-30

Oletko koskaan miettinyt, mitä merkitsee ottaa Herran leipä ja juoma arvottomasti?

usein rinnastamme Herran ehtoollisen ottamisen nähdäksemme, olemmeko sen arvoisia. Siksi me tarkistaisimme itsemme nähdäksemme, onko meillä syntejä elämässämme. Paavalin sanat 1.Korinttolaiskirjeen 11. luvussa ovat jotenkin vääristyneet ehtoollisen arvollisuuskokeeksi. ”Tutki itseäsi, ennen kuin syöt leipää ja juot maljasta.”Okei, mutta miten teemme sen? Mistä tiedän, olenko sen arvoinen vai syönkö ja juon kadotusta itselleni?

niinpä toisinaan annamme vertauskuvien kulkea, jottemme söisi kadotusta itsellemme. Katsotaanpa, mitä sanotaan asiayhteydessä.

Herran ehtoollisen väärinkäytön korjaaminen

17 seuraavissa ohjeissa En kehu teitä, sillä kokouksistanne on enemmän haittaa kuin hyötyä.18 ensiksikin minä kuulen, että kun te kokoonnutte seurakunnaksi, niin teidän keskuudessanne on jakaumia, ja minä uskon sen jossain määrin. 19 teidän keskuudessanne täytyy epäilemättä olla erimielisyyksiä osoittaaksenne, kenellä teistä on Jumalan hyväksymys. 20 Ja kun te kokoonnutte, niin te ette syö Herran ehtoollista, 21 Sillä kun te syötte, Niin muutamat teistä aterioivat omissa illallisissanne. Sen seurauksena toinen jää nälkäiseksi ja toinen humaltuu. 22 eikö teillä ole koteja, joissa syödä ja juoda? Vai halveksitko Jumalan seurakuntaa nöyryyttämällä niitä, joilla ei ole mitään? Mitä sanon sinulle? Ylistänkö sinua? Ei ainakaan tässä asiassa!

23 Sillä minä sain Herralta sen, minkä myös välitin teille: Herra Jeesus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, 24 ja kiitettyään hän mursi sen ja sanoi: ”Tämä on minun ruumiini, joka on teitä varten; tehkää tämä minun muistokseni. 25 samoin hän otti ehtoollisen jälkeen maljan ja sanoi: ”Tämä malja on uusi liitto minun veressäni; tehkää tämä, kun sen juotte, minun muistokseni.26 sillä aina kun te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa, kunnes hän tulee.

27 joten silloin, joka syö leipää tai juo Herran maljan arvottomalla tavalla, on syyllinen syntiin Herran ruumista ja verta vastaan. 28 jokaisen tulee tutkia itseään, ennenkuin he syövät leivästä ja juovat maljasta. 29 Sillä ne, jotka syövät ja juovat ymmärtämättä Kristuksen ruumista, syövät ja juovat itsellensä oikeutta. 30 Sentähden monet teistä ovat heikkoja ja sairaita, ja monet teistä ovat nukahtaneet. 31 Mutta jos me olisimme ymmärtäväisempiä itsellemme, niin emme joutuisi sellaisen tuomion alaisuuteen. 32 Mutta kun Herra meitä näin tuomitsee,niin meitä kuritetaan, niin ettei meitä lopulta tuomittaisi maailman kanssa.

33 so then, my brothers and sisters, when you collected to eat, you should all eat together. 34 jokaisen, jolla on nälkä, pitää kotona syömän jotakin, ettei se, kun te kokoonnutte yhteen, johtaisi tuomioon.

otetaan kaikki korostamamme sanat ja kootaan ne yhteen:

1) ei Herran ehtoollista syödä,sillä syödessänne osa menee eteenpäin omilla yksityisillä illallisillaan. Sen seurauksena toinen jää nälkäiseksi ja toinen humaltuu. Eikö teillä ole koteja, joissa syödä ja juoda?

2) eli siis se, joka syö leipää tai juo Herran maljan arvottomalla tavalla, on syyllinen syntiin Herran ruumista ja verta vastaan.

3) niille, jotka syövät ja juovat erottamatta Kristuksen ruumista, syövät ja juovat tuomion itselleen.

4) joten sitten, veljeni ja sisareni, kun kokoonnutte syömään, teidän kaikkien pitäisi syödä yhdessä. Jokaisen, jolla on nälkä, pitäisi syödä jotain kotona, jotta yhteen kokoontuminen ei johtaisi tuomioon.

näetkö sen nyt?

se tapa, jolla he söivät, on arvoton, ei se, että he olivat arvottomia. Tämä johtuu siitä, että ihmiset pitivät Herran ehtoollista yksityisenä ehtoollisena! Jotkut tulivat ja söivät kaiken. Siksi oli niitä, jotka olivat nälkäisiä. Jotkut tulivat ja joivat kaiken. Siksi ihmiset olivat humalassa!

he eivät jättäneet tarpeeksi leipää ja viiniä muille ihmisille. Paavalin ratkaisu oli siis se, että teidän tulisi syödä yhdessä!!!

Paavali myös muistutti heitä siitä, että heidän on erotettava Herran ruumis.

leipä murretaan sinulle niin, että olet kokonainen. Viini on veri, joka on puhdistanut syntisi lopullisesti. Kun Paavali siis pyytää sinua ’tutkimaan itseäsi’, sitä se todellisuudessa merkitsee:

” ehtoollinen ei ole itsetutkiskelun vaan Jeesus-tutkimuksen aika! Ainoa asia, joka voimaannuttaa sinut voittamaan synnin, on Jumalan armo, eikä se ole varastoituna omaan napaasi. Katso Jeesukseen! Hänen verensä osti anteeksiantosi ja hänen kuolemansa voitti kaikki syntisi. Näe itsesi ristiinnaulittuna hänen kanssaan (Ga 2:20). Pidä itseäsi kuolleena synnille ja elävänä Kristukselle (Rm 6:11). Hän on täydellinen ylimmäinen pappimme, virheetön ja virheetön Karitsa. Älkää vetäytykö pois, vaan tulkaa rohkeasti armon valtaistuimen luo, sillä Kristus itse tekee teidät päteviksi.- Paul Ellis.: http://escapetoreality.org/2011/04/13/who-can-take-communion/”

entä ”kadotuksen juominen” itsellesi?

näin Paul Ellis mukailee katkelmaa:

NIV-käännös

Paavalin mukaelma

1 Kor 11: 26.sillä aina kun te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa, kunnes hän tulee. sillä aina kun syöt tätä leipää ja juot tätä maljaa, julistat Herran kuolemaa ja voittoisaa voittoa synnistä ja kaikista sen vaikutuksista, kunnes hän tulee.
1Co 11:27 Sentähden, joka syö leipää tai juo Herran maljan arvottomalla tavalla, se on vikapää syntiin Herran ruumista ja verta vastaan. näin ollen, jos syöt leipää tai juot Herran maljan arvostamatta sitä, mitä Jeesus sai aikaan, se on kuin sanoisit ’ Jeesus kuoli turhaan.’Sinä et kunnioita Herran ruumista ja verta.
1 Kor 11: 28.ihmisen tulee tutkia itseään, ennenkuin hän syö leivästä ja maljasta. joten ennen kuin otat ehtoollisen, katso itseäsi. Oletko sairas? Taisteletko syyllisyyttä ja tuomitsemista vastaan? Annatko sijaa sille, mitä Jeesus kantoi ruumiissaan ja maksoi verellään?
1 Kor 11: 29.Sillä jokainen, joka syö ja juo tuntematta Herran ruumista, syö ja juo tuomion itselleen. koska jos syöt ja juot ymmärtämättä kaikkea, mitä Herra teki ruumiissaan, et tule olemaan vapaa. Se on kuin sanoisi: ”olen yhä tuomittavana.”Jos ette esimerkiksi usko, että hänen haavojensa kautta olette parantuneet, silloin ette tule parantumaan.
1Co 11:30 Sentähden monet teistä ovat heikkoja ja sairaita, ja monet teistä ovat nukahtaneet. tämän vuoksi monet teistä ovat heikkoja ja sairaita, ja osa teistä on kuollut ennenaikaisesti.
1 Kor 11: 31.Mutta jos me tuomitsisimme itsemme, emme joutuisi tuomiolle. mutta jos tuomitsisimme itsemme ristin valmiin työn (anteeksi annettu, hyväksytty, parannettu) valossa, emme kärsisi synnin rankaisevia vaikutuksia (tuomio, hylkääminen, sairaus).
1Co 11:32 Kun Herra meitä tuomitsee,niin meitä kuritetaan, ettei meitä maailman kanssa tuomittaisi. kun uudistamme mielemme ja opimme erottamaan, mikä on Herralta ja mikä ei, olemme harjaantuneita emmekä enää kärsi synnin vaikutuksista. Toisin kuin ne, jotka hylkäävät Jeesuksessa paljastetun Jumalan armon, me voimme elää vapaana sairaudesta ja tuomiosta.

on erittäin tärkeää huomata, että sanan ”tuomio/kadotus” alkuperäinen merkitys. Katso tätä.:

G2917

κρίμα

krima

kree’-mah

G2919: stä; päätös

se tarkoittaa itse asiassa päätöstä, tuomiota. Se ei merkitse rangaistusta. Paavali ei sano, että sinä suhtaudut siihen arvottomana ihmisenä, vaan arvottomalla tavalla.

Are you worthy? Kyllä! Jeesuksen Kristuksen takia! Eli se tarkoittaa, että rikkinäinen keho oli rikki tehdäkseen sinusta kokonaisen. Jos ette huomaa sitä, sairastutte. siksi he kuolevat ennen aikojaan. Tämä on se leipä, jonka oletetaan tuovan teidät muistamaan Herran kuolemaa teidän puolestanne, raidat, joiden oletettiin parantaneen teidät. Kun et havaitse sitä, sairastut niin kuin tavallinen epäuskoinen sairastuisi. Vaikka sinun siis pitäisi olla terve yliluonnollisesti, olet terve vain luonnostaan.

tsekkaa tämä:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jfzuhky-PPg

”Oletko koskaan miettinyt, miksi jotkut kristityt ovat heikkoja ja sairaita ja kuolevat nuorina? Kiitän Jumalaa siitä, että Pyhä Henki antaa meille sekä syyn että ratkaisun. 1. Korinttolaiskirjeessä 11:29-30, hän kertoo meille selvästi, että yksi syy siihen, että jotkut kristityt ovat heikkoja ja sairaita ja kuolevat ennenaikaisesti, on se, että he eivät erota Herran ruumista osallistuessaan pyhään ehtoolliseen.

monet uskovat eivät ymmärrä, että lävistetty, raidallinen ja hieman palanut leipä, joka edustaa Herran ruumista, on heidän terveydekseen ja parantumisekseen. Ja kun he osallistuvat erottamatta tätä totuutta, he osallistuvat arvottomalla tavalla. Asia on päinvastoin: jos he erottavat tarkasti Herran ruumiin, niin he ovat vahvoja ja terveitä ja elävät pitkään.

kyse ei siis ole siitä, oletko arvollinen vai arvoton osallistumaan, vaan siitä, miten osallistut. Tulkaa Herran pöytään rohkeasti ja ottakaa osaa, koska Jeesus on tehnyt teidät päteviksi kallisarvoisella verellään. Älkää pitäkö sitä rituaalina, vaan vapauttakaa uskonne terveydeksi ja parantumiseksi, kun huomaatte, että Jeesuksen ruumis oli rikki, jotta teidän ruumiinne voisi olla terve ja ehyt tänään. Kun osallistut näin, osallistut arvollisella tavalla etkä ole heikko etkä sairaalloinen etkä kuole ennenaikaisesti!”Joseph Prince.

näin otan ehtoollisen: https://hischarisisenough.wordpress.com/2012/03/28/how-grace-came-to-ruth-through-the-holy-communion-2/

Rauha olkoon kanssanne.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.