elävien lintujen höyhenissä esiintyvä Salmonella voisi saastuttaa ruhon ihoa tappiomielialan aikana. Tässä tutkimuksessa tutkittiin mahdollisuutta siirtää salmonellaa elävien kalkkunoiden höyhenistä ruhon kudokseen kaupallisessa kalkkunankäsittelylaitoksessa tapahtuvan tappiomenettelyn aikana. Lisäksi tutkittiin, miten palkovesi ja poimukoneiden sormet ovat vaikuttaneet ristikontaminaatioon. Yli 4 käyntien, mopponäytteitä kerättiin 174 satunnaisesti valittu merkitty lintuja ennen ja jälkeen tappiota. Jokaisella käynnillä keräyskoneiden sormista otettiin myös kaksi pyyhkäisynäytettä sekä palovesinäyte. Salmonellan osoittamisessa käytettiin tavanomaisia kulttuuri-ja tunnistusmenetelmiä. DNA-sormenjälkiä, jotka saatiin pulssikenttägeelielektroforeesilla salmonellan serotyypeistä, jotka on eristetty ennen tappiomielialaa ja sen jälkeen, kalpeasta vedestä ja poimukoneiden sormista, verrattiin ristikontaminaatioreitteihin. Salmonellan esiintyvyys oli samanlainen ennen tappiomielialaa ja sen jälkeen käynneillä 2 ja 3, ja se lisääntyi merkittävästi tappiomielialan jälkeen käynneillä 1 ja 4. Neljän käynnin aikana myös kaikki tappiomielialan jälkeen saadut salmonellan alatyypit eristettiin ennen tappiomielialaa. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että Salmonella siirtyi höyhenistä ruhon nahkaan jokaisella käynnillä. Keräyslaitteiden sormista eristetyt salmonellan alatyypit olivat kullakin käynnillä samanlaisia kuin ennen tappiomielialaa ja sen jälkeen eristetyt alatyypit, mikä osoittaa, että sormet helpottavat ruhojen ristikontaminaatiota tappiomielialan aikana. Salmonella, joka eristettiin suolavedestä käynnin 4 aikana, liittyi isolaatteihin, jotka saatiin ennen tappiokiertoa ja sen jälkeen, mikä viittaa siihen, että suolavesi on myös ristikontaminaation välikappale tappiokiertokäsittelyn aikana. Tässä tutkimuksessa osoitettiin molekyyli-alatyypityksen avulla elävien kalkkunoiden höyhenissä esiintyvän salmonellan ja ruhon nahan välinen yhteys tappiokäsittelyn jälkeen, mikä viittaa siihen, että elävien kalkkunoiden ulkopinnoille sovellettavat dekontaminaatiomenetelmät voisivat vähentää salmonellan ristikontaminaatiota tappiokäsittelyn aikana.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.