aurinko edustaa kunkin erillisen nataalikartan ydintä. Sillä on hallitseva osa horoskoopissasi ja se keventää ihmisen persoonallisuuden olemusta samalla tavalla kuin fyysinen aurinko loistaa kirkkaasti päämme yläpuolella hallitessaan loputonta taivasta.

Auringon symboli on ympyrä, jonka keskellä on piste. Se edustaa ihmisen kokonaisuutta, potentiaalia ja yksilöllisyyttä. Jokaisessa horoskoopissa taivaankappaleilla on monimutkaisia ja moninaisia rooleja.

kultainen tähti, aurinko, nousee merkittävälle paikalle Natalin kaaviossa, ellei jopa tärkeimmäksi. Se edustaa persoonallisuuden olemusta, peruspersoonallisuuden piirteitä, luonnetta ja temperamenttia.

aurinko edustaa todellista minääsi, ydintäsi. Se edustaa potentiaaleja, kunnianhimoja, tavoitteita, ihmisen luonteen ja tahdon voimaa, itsekunnioitusta ja itseluottamusta.

aurinko edustaa (YK: n)tervettä vallanhimoa, haluamme tulla huomatuksi, tunnustetuksi, ylistetyksi ja arvostetuksi, ihailtua saavutuksistamme ja siitä, keitä olemme. Aurinko on maskuliininen periaate ja se hallitsee Leon merkkiä.

se edustaa muun muassa elinvoimaa, voimaa, elämää, lämpöä ja valoa. Aurinko tarkoittaa kaikkia mahdin ja auktoriteetin hahmoja. Se edustaa menestystä, kuninkaallisia, jaloutta ja rohkeutta.

jos kääntyisimme muinaisten myyttien ja uskomusten puoleen, huomaisimme, että mahtavaa aurinkoa on aina palvottu ja jumaloitu.

esimerkiksi kreikkalaisessa mytologiassa Aurinko oli Helios, titaani Hyperionin poika. Muinaiset kreikkalaiset palvoivat häntä suuresti. He uskoivat, että Helios lähtisi kultaisilla vaunuillaan joka aamu antamaan valoaan ja lämpöään maan asukkaille. Tämä on vain yksi esimerkki Auringonpalvonnasta.

aurinkoa on siitä lähtien pidetty itse jumaluutena tai jumalallisena periaatteena. Lukuisia Auringonjumalia löytyy perimätiedoista ympäri maailmaa, kautta historian. Yksi asia on varma: aurinko on elämän, kasvun ja elinvoiman periaate.

kyllä, sen voima voisi olla tuhoisa, mikä on myös eri kulttuureissa eri puolilla maapalloa ja kautta aikojen mainittu mahtavan auringon aspekti.

astrologiassa aurinko päättää myös hallitsevasta merkistä. Aurinko merkki on mitä useimmat ihmiset yleensä rinnastaa koko horoskooppi, vaikka se on väärä lähestymistapa. Sun merkki on vain osa teidän natal kaavio. On paljon muutakin mietittävää.

talo, johon aurinko osallistuu, on elämän kenttä, jossa yksilö menestyisi parhaiten ja jossa hän ilmentäisi persoonallisuutensa ydintä.

astrologiset talot-merkitys

talot ovat osia astrologisessa kartassa. Jokainen näistä osioista edustaa natiivin kokemusta tietyllä elämänalueella. Talot voivat paljastaa monia asioita.

ne kertovat siitä, miten yksilö toimii tietyllä elämän osa-alueella, miten hän on vuorovaikutuksessa ympärillä olevien ihmisten kanssa, millainen asenne hänellä on elämää kohtaan.

astrologisia taloja on kaksitoista, analogisesti kaksitoista eläinradan merkkiä. Toisin kuin merkit ja niiden jatkuva jakautuminen kaaviossa, talojen koot saattoivat vaihdella.

talot voitiin jakaa eri kriteereillä. Voisimme jakaa ne kulmikkaisiin, menestyneisiin ja kadettitaloihin.

Kulmataloja hallitsevat kardinaalimerkit, jotka ovat Oinas, Kauris, vaaka ja syöpä. Näissä taloissa on kyse lähinnä nykyhetken toiminnasta.

ne edustavat toimintaa ja pääominaisuuksia. Kiinteät horoskooppi Skorpioni, Leo, Härkä ja Vesimies sääntö menestynyt taloja. Niissä on kyse niiden resurssien käyttämisestä, jotka ovat käytettävissä elämässäsi; niissä on kyse pysyvyydestä, niiden laatu on kiinteä, kuten merkit.

Kadenttitaloja hallitsevat muunneltavat merkit, jotka ovat Gemini, Jousimies, Neitsyt ja Kalat. Näissä taloissa on kyse siitä, mitä ihminen ajattelee ennen kuin ryhtyy mihinkään toimintaan. Nämä talot ovat muunneltavissa laatua, aivan kuten merkit ovat.

toinen tapa jakaa talot nojaa neljään elementtiin, joten meillä on tuli -, maa -, ilma-ja Vesitalot. Paloasunnot liittyvät elämään ja identiteettiin.

näissä taloissa on ennen kaikkea kyse asenteesta, joka ihmisellä on elämää kohtaan sellaisena kuin se on. Palotaloissa on kyse unelmien toteuttamisesta ja omasta identiteetistä. Tämä minuuden, olemisen ja itseidentiteetin tunne muovaa ihmisen elämänkokemusta ja suhtautumista siihen.

seuraavana ovat maan talot, jotka liittyvät olennaisiin tarpeisiin ja aineelliseen omaisuuteen, aineellisen maailman kokemukseen.

maan taloissa on kyse tilan ja tarkoituksen saavuttamisesta, hankkimisesta, rakentamisesta, perustamisesta, määrittelemisestä. Nämä ovat fyysisen maailman kokemuksemme taloja, jotka keskittyvät elämän ja elämän materiaalisuuteen. Ilmatalot ovat jotain muuta.

näiden talojen avainsanoja ovat käsitteet, sosiaalinen ja älyllinen olento. Niissä on kyse jakamisesta ja viestinnästä, käsitteiden ja ideoiden vaihdosta.

viimeisiä, mutta ehdottomasti ei vähiten tärkeitä ovat Vesitalot. Vesitaloissa on kyse kaipuusta, tunteista ja sielusta. Ne liittyvät menneisyyteen, pakkomielteisiin tunteisiin ja niiden käsittelyyn.

ihmiset, jotka ovat leimanneet dynamiikkaa näissä taloissa, ovat syvästi tunteellisia, heidän emotionaalisuutensa hallitsee heidän elämänkokemustaan. Katsotaan, missä kymmenes talo seisoo.

kymmenes talo astrologiassa-kymmenes talo astrologiassa

kymmenes talo liittyy ensisijaisesti työhön, uraan ja ammatilliseen asemaan. Tämä talo kertoo siitä, miten yksilö lähestyy ammatillisia tavoitteitaan. Voisimme sanoa, että tässä parlamentissa on kyse mahdollisuuksista ja kyvyistä, mutta myös tavasta, jolla niitä käytetään.

toisin sanoen mahdollisuuksilla ja mahdollisuuksilla, joita kymmenes talo voisi esittää, ei ole suurta merkitystä, jos niiden käyttöön ei panosteta ja osata panostaa.

tie varsinaiseen menestykseen on jokaiselle erilainen. On monia esimerkkejä ihmisistä, jotka ovat saavuttaneet uskomattomia asioita äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa.

toiset eivät ole saavuttaneet mitään tai menettäneet kaiken, vaikka heillä oli erittäin hyvä lähtökohta. Mikä siinä on vikana?

menestys ei useinkaan riipu lähtöpaikasta, eikä se aina riipu jonkun älykkyydestä.

menestyjiksi voidaan kutsua niitä, jotka ovat tehneet oikean liikkeen oikealla hetkellä. He ovat käyttäneet annettuja mahdollisuuksia. Kymmenosaisessa talossa on paljon kyse menestymismahdollisuuksista, eduista ja mahdollisuuksista.

jos tunnistat ne, käytä sitä eduksesi. Kymmenennen talon indikaattorit ja kymmenenteen taloon liittyvät indikaattorit antavat joskus jopa viitteitä siitä, miten toimia.

näiden indikaattorien avulla voidaan tunnistaa tietyt toimet menestyksen avaimiksi, vaikka ne eivät vaikuttaisikaan arvoltaan tai merkitykseltään sellaisina kuin ne ovat.

lisäksi parlamentti voisi estää asioita, jotka uhkaavat omaa ammattipolkua ja uraa, jos hän tunnistaisi tällaiset mahdolliset ongelmat. Se vaatii, että luet kymmenennen talosi ja kaikki siihen liittyvä.

astrologit kertoisivat, että kymmenes talo on yksi tärkeimmistä astrologisista taloista. Se on todellakin merkittävä, ja sillä on hyvin merkittävä rooli.

tähän taloon liitetään uran korkeat saavutukset, nimi ja maine, Palkinnot, Tunnustukset, uran kohokohdat, ne, joista henkilö tunnettaisiin. Kymmenes talo on kulmikas ja Maatalo.

aurinko kymmenennessä talossa – ylpeät pyrkijät

aurinko kymmenennessä talossa kertoo uskomattomista mahdollisuuksista saavuttaa huikeaa menestystä uran ja työelämän saralla.

ihmiset, joilla on Aurinkoa kymmenennessä talossa, ovat huomattavan kunnianhimoisia, omistautuneita työhönsä ja ylipäätään työhönsä.

niiden on määrä nousta todella korkealle. Aurinko edustaa itsetietoisuutta ja itsekunnioitusta. Kun Sun tapaa kymmenennen talon, henkilö tulee tietoiseksi näistä ominaisuuksista ja niiden tärkeydestä.

hän tekisi parhaansa vaaliakseen näitä pyrkien korkeisiin asemiin, suureen maineeseen ja yleiseen menestykseen. Nämä ihmiset välittävät paljon materiaalistaan ja sosiaalisesta asemastaan. Vallantunne rinnastetaan kunnioituksen tunteeseen. Vain valta on kunnioitettavaa.

nämä ihmiset ovat ehdottomasti syntyneet johtamaan eivätkä seuraamaan. He eivät halua, että kukaan tukkii heidän tiensä menestykseen.

nämä henkilöt eivät tule toimeen viranomaisten kanssa, sillä he vihaavat käskyttämistä. He eivät halua totella ketään, vaikka he kunnioittaisivat ja ihailisivat jotakuta, jota he pitävät todella voimakkaana, roolimallina heille.

useimmissa tapauksissa he uskovat tietävänsä kaiken paremmin ja he kuuntelisivat harvoin muiden ohjeita tai edes neuvoja, paitsi hyvin harvoilta henkilöiltä, joita he pitävät arvollisina, mutta se on harvinainen tapaus.

he yleensä uskovat olevansa parempia kuin esimiehensä. Se riippuu tilanteesta, mutta tämä voisi olla totta, koska kymmenes talo aurinko ihmiset ovat ahkeria, omistautunut työhönsä; he näkevät kehittyä, hoivata ja saada enemmän taitoa.

ne ovat levottomia ja työnarkomaaneja, mikä vastaa Kauriin merkkiä; Kauris on analogisesti kymmenes talo. He eivät koskaan jättäisi asioita kesken.

paitsi että he jättäisivät asiat tekemättä, he tekivät aina parhaansa hoitaakseen homman niin täydellisesti kuin pystyivät.

he käyttävät paljon aikaa, kärsivällisyyttä, vaivaa ja mieltä tekemäänsä työhön. He saattoivat olla varsin pakkomielteisiä työstään, urakysymyksistään ja pelkästä menestymisen ajatuksesta. Se on heidän suurin motivaationsa.

aurinko kymmenennessä talossa – ammattilaiset

ihmiset, joilla on Aurinkoa kymmenennessä talossa, ovat oman alansa asiantuntijoita, mikä on tyypillisesti heidän urapolkunsa ja suurin ammatti elämässä.

asiantuntemuksensa, yleisen vastuuntuntonsa, organisaationsa ja rakenteensa vuoksi heitä kehutaan ja kunnioitetaan suuresti kollegoidensa keskuudessa ja heidän piireissään.

tunne siitä, että he saavat kiitosta ammatillisista saavutuksistaan, ajaa heitä vielä enemmän. He ovat valmiita rakentamaan ammattitaitoaan milloin tahansa tilaisuuden tullen ja he tekisivät tilaisuuden itse.

he ovat hyvin itsevarmoja ihmisiä ja pitävät päänsä kylmänä, omalla tiellään. Nämä ihmiset ovat keskittyneet uraansa ja jättävät vain vähän aikaa muuhun toimintaan. He usein hylkäsivät yksinkertaiset nautinnot elämässään ammattinsa nimissä.

heidän uransa On todellakin heidän todellinen rakkautensa ja ammattinsa. Sillä on kuitenkin tietenkin varjopuolensa. Vuosien kuluessa heidän urahaaveensa vaatii varmasti veronsa, mitä tulee muihin elämänalueisiin.

aurinkoa kymmenennessä talossa – Egotisti

voisi huoletta sanoa, että kymmenennessä talossa aurinkoa ottavilla ihmisillä on erittäin korkea itsetunto.

heidän itsekeskeinen näkökulmansa saattoi kuitenkin vaikuttaa kielteisesti. He ovat hyvin haluttomia kuulemaan muiden mielipiteitä ja ehdotuksia. Kritiikki on asia, jota he eivät itse asiassa voi käsitellä; heidän egonsa ei salli sitä.

se voisi viivästyttää heidän menestystään tai tehdä heistä vähemmän tuottavia, kamppaillen tämän egon kanssa ongelmallisena.

lisäksi, kyllä, he saattoivat olla hyvin itsepäisiä, vaikka se usein näyttäytyykin johdonmukaisena ja antaumuksellisena. On totta, että he ovat tuotteliaimpia, jos he työskentelevät yksin.

he eivät pidä siitä, että kukaan sotkee heidän bisneksiään ja he osaavat asiansa. He pärjäävät hämmästyttävän hyvin ollessaan itse ylemmissä asemissa.

sosiaalisen aseman puolesta he kuolisivat siihen uupumukseen, joka tulee ahkerasta työnteosta. Heidän on ymmärrettävä, että sosiaalinen status ei ole ainoa asia tässä elämässä, vaikka tuntuukin hyvältä päästä korkeuksiin.

nämä ihmiset tarvitsevat kuitenkin elämäänsä jonkun. He etsivät ihannekumppaniaan, kuten suurin osa ihmisistä. He tarvitsevat jonkun, jonka kanssa jakaa menestyksensä.

heidän vaatimustasonsa ja odotuksensa ovat erittäin korkeat; he tarvitsevat täydellisen vastinparinsa yhtä lailla huolehtiakseen maineestaan ja noudattaakseen tietyntyyppistä elämäntapaa. Johdonmukaisuus on hyvin tärkeää Tenth House Sunin ihmisille. Perhe on hyvin tärkeä näille ihmisille. He välittävät myös perinteistä ja perinnöstä.

aurinko kymmenennessä talossa-Synastry

aurinko kymmenennessä talossa synastry overlay osoittaa yhteyden ammattielämän, työn tai politiikan kautta.

jos puhutaan romanttisesta suhteesta, nämä ovat ratkaisevia teemoja. Se liittyy ammatillisen kehityksen tukemiseen, arvostukseen ja statukseen.

aurinko innostaa pellonomistajaa urapolkua seuraamaan, se antaa voimia ja tahtoa kestää prosessi.

tämä riippuu kuitenkin tietystä synastiasta. Aivan päinvastainen asia voisi tapahtua samoin; aurinko voisi tehdä omistaja kentän laiminlyödä kaikki heidän ammatillisia etuja, uransa ja työnsä.

aurinko kymmenennessä talossa synastriassa osoittaa ihanteiden toteutumista tai vetäytymistä. Varsinainen ilmentyminen riippuisi muista synastiikan elementeistä.

 Ezoic report this ad

Sponsored

Loading…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.