Genezis

10.lecke 10. és 11. fejezet

a Genezis könyve 10. és 11. fejezetének jelentősége az, hogy ezek a fejezetek hidat jelentenek az özönvíz utáni új világ kezdetéhez, és a bibliai pátriárkák közül a legnagyobbhoz, Ábrahámhoz. Annak ellenére, hogy ez a két fejezet rövid, Itt láthatjuk a Shem és Ábrahám közötti genealógia kapcsolatát… csakúgy, mint az összes leszármazási vonal, amelyet 3 egyedi csoportra osztottak, mindegyiknek megvan a maga sorsa. És ez a sors áldásokban volt, és egy fiú számára, egy átok, amelyet Noé 3 hímén mondott.

győződjünk meg valamiről, aminek nagyon világosnak kell lennie: nem Sém, Hám és Jefet volt az egyetlen fiú, akit Noé nemzett. Ők voltak azok a fiúk, akiket ismeretlen okokból választottak ki, hogy bekerüljenek a tzaddik csoportjába…..az igazak….az a 8 ember, akiket az árvíz alatt élhettek, a Föld újratelepítése céljából. Noénak sok fia és lánya volt élete 600 éve alatt, amikor az özönvíz elkezdődött. És gyanítom, sokkal többet fogant az özönvíz után. Nyilvánvalóan nem voltak fontosak a történelem szempontjából, ezért nem írtak róluk. Sém, Hám és Jefet voltak Noé egyetlen túlélő fiai. Mindenki más….a leányokat, unokákat, unokákat, dédunokákat Jehova gonosznak tartotta, és az Özönvízben mindenki máshoz hasonlóan mindenki elpusztult.

a 6. versben követjük a Ham…..la átkozott sonka vonal. Figyelnünk kell ezekre a nevekre, mivel fontos szerepet játszanak a Bibliában. Cush Etiópia. Mizraim Egyiptom. Fut Líbia, Kánaán pedig Kánaán földjének alapítója, amelyet Józsué hódított meg, aki Izrael lett; Kánaán ezen leszármazottai alkotják a Közel-Kelet és Kelet népét, akiket néha tévesen araboknak hívnak. Az arabok a Shem vonalból származnak, nem a Ham vonalból.

azt mondták nekünk, hogy Cush volt a hírhedt Nimród apja. Talán meglep, hogy Nimród fekete volt. Ez egyáltalán nem feltételezés; számos, több száz éves Nimród szobrot és metszetet találtak, amelyek mind megerősítik fekete jellemzőiket. És teljesen logikus, hogy Nimród fekete ember, mert a Bibliában minden alkalommal, amikor látod, hogy az embereket Kushitáknak hívják, vagyis olyan embereknek, akik Kush leszármazottai, és saját referenciakeretük szerint Etiópnak hívhatják…..általánosságban elmondható, hogy a fekete emberek faja. Ráadásul, zsidó hagyomány, hogy Ham fekete ember volt.

nem szabad megemlítenünk Nimród nevét, és gyorsan tovább kell lépnünk. Sokkal többet fogunk beszélni róla, amikor elolvassuk a következő fejezetet. Egyelőre elég annyit mondani, hogy Asszíria ősi táblái, amelyeket nagy számban találtak, nemcsak Nimródról tesznek említést, hanem megerősítik a 10: 9-ben neki adott címet is…. “hatalmas vadász.” De ahogy a tabletták magyarázzák, ez nem azért volt, mert jó szarvas, baromfi, nyúl vagy vaddisznó vadász volt. Ez a kifejezés azt jelenti, hogy”embervadász”…..harcos. És mivel heves harcos volt, megkönnyítette számára, hogy egy birodalom első építője és a világ zsarnoka legyen. Az első birodalom az volt Babel…..la az ókori Babilon, nem Nabukodonozor Babilonja, amely sok évszázaddal később lett. Nimród idejében Babilon, a babiloni Bábel Sinár földjén volt, egy olyan területen, amely kissé nyugatra volt attól, ahonnan Ábrahám származott, és ma Moderna Irakban található. Nimród nevéhez fűződik Bábel építője, valamint 3 másik város ezen a területen.

aztán azt mondják nekünk, hogy “Ashur” építette Ninivét, a mesés várost, amely Asszíria központjában volt. És mint Babilonban, ez az Ashur nevű ember még 3 várost épített Asszíriában. Ki az az Ashur? Ashur egyszerűen Nimród asszír neve. (Nimród Babilon neve) tehát a 11. vers még mindig ugyanarról az emberről beszél….csak más nyelvet használ….Nimród volt a neve.

hadd mondjak el egy kis titkot a bibliai nevekről: néha ugyanazt a személyt látja 3 vagy 4 különböző névvel, attól függően, hogy melyik nemzetben élt az illető, a korszak, amelyben a bibliai eseményt valójában írták, szemben azzal, amikor az esemény valójában történt, és melyik kultúra beszélt róla. Ugyanúgy, ahogy ma mondhatnád Rickyt az amerikai kultúrában, Richardot formálisabb Angolul, Ricardo a spanyol kultúrában, Hecardo a brazil kultúrában … mindannyian ugyanarról a névről beszélnek. Ugyanez vonatkozik a nemzetekre, régiókra és városokra is….a nevek az évek során változnak, ahogy a kultúrák és nyelvek változnak, de még mindig ugyanarra a személyre vagy helyre utalnak.

a 13.versben elmondunk valamit, ami nagy hatással van korunkra. Mitzrayim, Ham fia… a gonosz vonala, Isten átkozott … Mitzrayim a Kasluchim nevű embercsoport alapító atyja volt. A Kasluchimból jöttek a rettegett Filiszteusok. Emlékeznünk kell arra, hogy a moderna Filiszteusok szó Palesztina. A mai palesztinok azt állítják, hogy a Filiszteusok leszármazottai, akik viszont Ham leszármazottai. Valójában ez nem igaz. Az Izraeli zsidókkal háborúban álló palesztinok többsége a Közel-Kelet különböző részeiről származó arabok, akik bevándorlóként érkeztek a Szentföldre az elmúlt 75-100 évben. Jöttek munkát keresni a zsidó gazdaságokban és gyárakban; az arabok nem a Ham vonalhoz tartoznak, hanem a Sém vonalhoz. Ezzel az a tény, hogy ezek közül az emberek közül sokan tudatos döntést hoztak, és gyűlölték Izraelt, hogy azonosuljanak a palesztinokkal, mivel Izrael ellenségei. De öntudatlanul hatalmas problémát okoztak maguknak. Ahogy bármely származású személy Izraelitává válhat pusztán azáltal, hogy azonosul Izraellel (fizikai szinten zsidóvá válik), úgy az ember Filiszteussá válhat pusztán azáltal, hogy azonosul a Filiszteusokkal. Sok palesztin arab átengedte örökségét a jó vonalból…Sém és csatlakozott a gonosz vonalához… Sonka. És mint a legtöbb Arab, ők is megtagadták a szemita Istent, Jehovát egy hamis Istenért, Allahért. Meg fogják ítélni őket, és ezért kell imádkoznunk értük, hogy felismerjék, mit tettek, mielőtt túl késő lenne.

mindenesetre látni fogjuk a Kánaánban szétszórt törzsek listáját a 15-18.versekben. Később, az Egyiptomból való kivonulás során látni fogjuk, hogy ezek közül a nevek közül sokan újra megjelennek az izraeliták ellenségeként, akik megpróbálják őket távol tartani az ígéret földjétől.

a 21 .versben láthatjuk Sém áldási vonalát… a jó vonal, figyelje meg, hogyan láthatjuk az “Ashur” nevet, amelyet Shem fiaként használnak. Ne feledje, hogy ez nem az “Ashur”, amely Ninivét építette…ez az “Ashur” egyszerűen Nimród asszír neve volt. Ez egy másik Ashur nevű személy.

hadd foglaljam össze a versek legfontosabb szempontjait, amelyek meghatározzák Sém vonalát: semet Ever vagy Eber fiainak vagy leszármazottainak “atyjának” vagy “elődjének” nevezik. Ez kulcsfontosságú a héber történelemben, mert az éber vonalából Isten egy másik felosztása jön: Péleg és Yoktan. Osztás, kiválasztás, kiválasztás. Nézd meg alaposan ezt, mivel ez az egyik fő téma, amely rámutat arra, hogy Isten hogyan cselekszi az akaratát az egész Bibliában és az életünkben. Peleg és Yoktan testvérek voltak, mindörökké fiai. Érdekes, hogy a Peleg “megosztottságot” jelent, mert Peleg vonalából származik Ábrahám, ahonnan Isten azt tervezi, hogy megmenti az egész emberiséget, helyreállítja az elesetteket magának.

olvassa el a GEN 11-et

a 10.fejezetben átfogó összefoglalót találunk a föld nemzetségeinek történelméről. A 11.fejezetben elkezdtük megvizsgálni Nimródot, és azt, hogy miért terjedtek el olyan gyorsan az emberek.

azt mondják, hogy Nimród idejéig az egész világon mindenki ugyanazt a nyelvet beszélt. Nyilvánvaló, hogy az emberek jó ütemben terjedtek, és egységesek maradtak azzal a nyelvvel, amelyet mindannyian beszéltek, mert nem váltak el egymástól, csak növekedtek.

észre is, az irányt, amelyre terjedtek…..EZT! Itt látjuk újra az “ez” szót, egy számunkra nagyon fontos szót, és itt van a legnagyobb jelentése. Figyeljük meg, hogy a szó azt mondja, hogy (ami Noé leszármazottainak nagy számát jelenti) “keletről” érkezett Sinárba, ahelyett, hogy azt mondaná, hogy keletre költöztek. Ez egy kicsit zavaros, mert Shinar délre és keletre van, ahonnan jöttek. Shinar ma Irakban van, a Perzsa-öböl közelében, Basra városa által uralt területen. Sinar és Sumer ugyanaz a hely. Csak különböző nyelvek. Ez az oka annak, hogy a keletről való elmozdulás: ahogy Kelet felé haladtak, ahonnan Isten helyezte őket, lényegében eltávolodtak Istentől. Most nem feltétlenül kell azt gondolnunk, hogy amikor mozog, szükségszerűen gonosz volt….végül is teljesítik azt, amit Isten utasított nekik a bolygó újratelepítésére. Inkább a bibliai megjelölés szerint, miszerint “ellenkező irányba mennek kelet felé”, szimbolikus számukra, hogy függetlenséget akarnak szerezni Istentől. Mint sokan közülünk, alig vártuk, hogy nagykorúvá váljunk, hogy eltávolodjunk szüleink tekintélyétől.

Nimród megtalálta-e Bavel városát, amelyet most Babilonnak hívunk, abban az értelemben, hogy ő volt az, aki a karót tette, és azt mondta: “építs itt”? Valószínűleg nem. Nagyon valószínű, hogy a város fejlődésének egy bizonyos pontján átvette a vezetést….nagyon gyakori szokás…..aztán jött, és egy másik szintre emelte. És idővel Bavel nagy várossá vált, egy négyzetmérföld a falain belül, és 5-ször nagyobb lett. És természetesen van ez Torre….la Bábel tornya. Technikailag a torony Ziggurat volt, mint egyfajta lépcsős piramis. Számos ősi Zikkuratot fedeztek fel ma Irakban és Iránban. És ez a Ziggurat két célra épült.: a) azért, hogy a mennybe jussanak, hogy nevet szerezzenek maguknak, és b) azért, hogy ne legyenek szétszórva. Röviden: lázadás nagy léptékben.

amint azt az elmúlt hetekben láttuk, a Sém nevet jelent; és a Sém szót itt használják, amikor Nimród követőire utalnak, akik nevet akartak szerezni maguknak. De ne feledje, hogy a “név” szó nem olyan névre utal, mint Bob, Fred vagy Elizabeth; ezt a héber shem szót jobban lehetne “hírnévnek” fordítani, mivel magában hordozza a hatalom és a tekintély érzését. Például Nimród azt jelenti:” hatalmas vadász”; ez volt a hírneve. Ezért építettek egy tornyot az égig, hogy hírnevet szerezzenek arról, hogy hatalmuk és tekintélyük van önmagukban. És az ok, amiért hírnevet akartak, az volt, hogy megmutassák Istennek, hogy nem fognak engedelmeskedni neki, és szétszélednek, ahogy kellene. Sőt, bárki, aki diktátornak tervezte (mint Nimród), be kellett bizonyítania, hogy mindenható, hogy az emberek engedelmeskedjenek neki. Ez volt a sok, amit Nimród csinál.

a kifejezésmódból nyilvánvaló, hogy az embernek még Noé napjaitól is szét kellett terjednie, hogy újra benépesítse az egész világot…..ezek Isten utasításai voltak. Ezeket a parancsokat nem veszítették el vagy felejtették el, egyszerűen figyelmen kívül hagyták őket. Most azonban Nimród vezetése alatt nyíltan megtámadták Isten terjesztési parancsát. Amint azt a 4. versben mondja”…… hogy ne szóródjunk szét az egész földön.

ezekben a babiloni elmékben a következő gondolat volt: ha Isten a mennyben él, mi intelligenciánkkal kitalálhatunk egy módot arra, hogy tornyot építsünk a mennybe, hogy ott éljünk, ha akarunk. És amikor odaérünk, elmondjuk Istennek, hogy úgy döntöttünk, hogy szeretjük az összes erőt, tudást, gazdagságot és kényelmet, amit az Együtt maradással szereztünk, és semmit sem tehetsz, hogy megállíts minket. És amikor mások meghallják, hogy mit tettünk, mi is hírnevet szerzünk magunknak, és senki sem akar majd ellenünk jönni.

ez messze van attól, ahol az emberiség ma van? Nem azt mondja az ember: “Isten, a te útjaid régiek és elavultak. Magasabb szintű tudást halmoztunk fel, hogy nem csak a problémáinkat tudjuk megoldani, hanem jobban is meg tudjuk csinálni, mint Isten. Valójában az útjai akadályt jelentenek, ahová mi, az emberiség eljuthatunk…. Nincs szükségünk a segítségetekre vagy az erkölcsi iránymutatásaitokra, saját iránymutatásokat hozhatunk létre, ahogy szükségünk van rájuk, és amelyek relevánsak a mi korunkban. Élet? Saját specifikációink szerint tudjuk gyártani és gyártani. Házasság? Csak férfi és nő között volt az elmúlt időben, de nem a mi időnkben.” Amit Nimród tett, az semmiben sem különbözik attól, amire a világi humanista kultúra ma vezet minket. Tiszta és egyszerű lázadás.

az 5.versben láthatjuk az egyik “metaforikus” kifejezést, amelyben “Isten lejött, hogy megnézze a tornyot.”Istennek biztosan nem kellett “mozognia” ahhoz, hogy tudja, mi történik. De Isten véget vetett a lázadásnak, amikor különböző nyelveket adott egymásnak. Próbálj meg valamit csapatként építeni, amikor senki sem beszél ugyanazon a nyelven.

valójában a paleo-nyelvészek, azaz a nyelv történetét vizsgáló tudósok nemrégiben arra a következtetésre jutottak, hogy minden nyelv egy forrásból származik. Keményen dolgoznak, hogy kiderítsék, mi az, és honnan származik. Micsoda időpocsékolás…. Csak annyit kell tennie, hogy elolvassa ezt a fejezetet.

láthatjuk, hogy egység volt a humanista értelemben … beleértve a iglesia…la amit hamis doktrínaként definiálnak. Itt, Bavelben az embereknek volt egy vezetőjük, volt egy jövőképük és egy céljuk, amit jónak tartottak; és mivel mindannyian létrehozták és gondolták, és mindannyian akarták, egységük volt. De amikor megvizsgáljuk a szentírásokat, nem látjuk, hogy Isten egyesít, hanem azt látjuk, hogy Isten szétválaszt, választ és szétválaszt. Valójában később, amikor látjuk Izraelt Egyiptomban, és később, amikor tanulmányozzuk a Léviták törvényeit, látni fogjuk, hogy Jehova állandóan azt mondja az embereknek, hogy különüljenek el a tisztátalan és istentelen emberektől; elkülöníteni a tiszta és tisztátalan dolgokat, mint az étel, az állatok és a viselkedés; az elkülönítés Nimród és követői számára készült. Maga az egység semmi baj; a kulcs az, hogy ki vagy mi az egyesítő ügynök. A konszenzus és a kompromisszum az ember módja annak, hogy meglátja az egységet. Ez az a fajta egység, amelyet a világban és általában a kereszténységben látunk. Az az ember, aki kézen fogva azt mondja, egyek vagyunk.

Isten egységének típusa az egység benne. Minden egyes ember Krisztus kezét fogja. Ahogy a kerékagy a kerék középpontja, Krisztus az egység pontja. Ennek semmi köze a beadáshoz, a konszenzushoz vagy a többségi szabályokhoz.

lenyűgöző, hogy ennek az elvnek egy csodálatos demonstrációja van, valami ellentétes formában, amely több száz évvel később történik. Emlékszel az ellentétek elvére. Univerzumunkban mindennek van ellentéte, vagy nektek, tudósoknak ellentétes eredménye. Itt, Bábel tornyának történetében Isten megmutatja, hogyan fogja megosztani és szétválasztani azt, amit az ember egyesíteni akar. A megosztási mechanizmus, amelyet ebben az esetben használtam, a nyelv volt.

a cselekedetek könyvében azt látjuk, hogy az ember egyesül Isten útján, Pünkösd napján. Egy olyan unió, amelyet több mint 2000 évvel korábban megosztott és elválasztott.

látjátok ezt a lenyűgöző kapcsolatot Pünkösd és Bábel tornya között? A toronyban Isten megszakítja az ember egyfajta egységét azáltal, hogy különböző nyelveket ad neki, így nem tudtak kommunikálni … az ember egyfajta egysége meg volt semmisítve és korlátozva. Az emberi szellem vezette az embert Bábel tornyában, és az emberi szellem határozta meg az egységet. Most, pünkösdkor, Shavuot, Isten helyezi a Szent Szellem az emberben, és egyesíti őket a lélek DIOS…..no azáltal, hogy megadja vagy beleegyezik. Az egység nem egyfajta fizikai egység volt, hanem egyfajta szellemi egység. Megadja nekik azt a képességet, hogy megértsék és beszéljenek olyan nyelveket, amelyeket korábban soha nem értettek vagy beszéltek … az ellenkezője annak, ami Bábel tornyában történt, amikor olyan nyelveket adott egymásnak, amelyeket nem értettek.

beszéljünk egy kicsit Nimródról. Nimród igazi, szó szerinti ember volt, de egyfajta ember is volt. Ő az első olyan típusú vagy osztályú ember, aki uralkodni akart a világon, és képviseli annak minden tulajdonságát, aki az utolsó ember lesz, aki uralkodni akar a világon: az Antikrisztus. Nimród a “bűn embere”, akit a Sátán teljesen megszállt, és teljes összhangban volt a gonosz hajlammal. És sokan, akik Nimród után jönnek, ugyanolyanok lesznek…. Fáraó, Antiochus Epiphanes, Nero és Hitler, hogy csak néhányat említsünk; és a bűn törvénytelen, törvénytelen emberében tetőzve a fenevad Antikrisztusnak nevezte. És természetesen ez az, hogy szembeszálljunk azzal az emberrel, aki pontosan az ellenkezője, Yeshua … Jézus Krisztus….amely teljesen be van töltve, és egy van Jehovával.

Nimród, az elátkozott vonal Ham, Cush fia, jóvá, hogy az első Birodalomépítő a történelemben. Ő az első, aki nemcsak az állatokat, hanem a férfiakat is uralja. Ő az első, aki fallal körülvett várost épít; ez a kulcsa annak, hogy miért gondolják úgy, hogy ő az, aki feltalálja a fegyveres háborút. Az egyetlen ok, hogy falat építsen a lakóhelye körül, az önvédelem. És ha te lennél az első, aki ilyen ötletre gondol, képzelje el, hogyan lesz képes megtámadni és meghódítani másokat, majd menedéket keresni a falak mögött, ahol mások nem tehetik ugyanezt veled.

Nimród feleségül veszi Semiramist. Halála után felesége kijelenti Istennek. Ő, Isten földi menyasszonyának tekintve, a menny királynőjévé válik. Volt egy Tammuz nevű fiuk. Tammuzot Nimrod reinkarnációjának tekintették. Tehát most volt egy Isten-ember uralkodónk….Tammuz, akinek lényege Nimrod volt. Az Atya Istennek, a menny anyakirálynőjének és a fiúnak ez a megfogalmazása, akinek lényege az Atya reinkarnációja volt, minden jövőbeli hamis vallás alapjává vált; azok a vallások, amelyeket Isten “Babilon misztériumainak” nevez.”Mindegyiknek megvan a kiindulópontja Nimródban.

ettől a naptól kezdve Nimród és Szemiramisz (most Isten és istennő) különböző néven jelentek meg….olyan nevek, amelyek tükrözik azt a nyelvet és kultúrát, amelyben elfogadták őket. Semiramis, mint minden anya anyja, a termékenység istennője volt. Egyiptomban Ízisznek hívták. Indiában Indrani a neve; Ázsiában Cybelle, akkor, különösen a Szentföld területén, Ashterothnak kell hívni. Régi neve, amellyel ismerték, Astarte volt.

Nimród istenképét a Biblia Ba ‘ al néven ismerte, és mint ninus ember-Isten, aki Ninivét építette, akkor Nimród Marduch és Molech néven lesz ismert.

megmutatom neked ezt, hogy láthasd a Szentírásban bemutatott ördögi összefonódást az elejétől a végéig; és mi alkotja a “titokzatos Babilon” vallásait … legalábbis ahonnan az alapjaik származnak. És, ahogy a prófétai átok Ham vonal, adott Noé, zajlik. Biztosak lehetünk abban, hogy az Antikrisztus ki fog jönni Ham vonalából.

érdekes módon az első Nimród által épített város neve Bavel volt, amelynek az ókorban más jelentése volt, mint most. Figyeljük meg, ahogy BAV-el van írva. Az EL betűk az “Isten” szót jelzik … a legmagasabb Isten. Eredetileg Bav-el Isten városát jelentette. Végül a jelentése megváltozott, hogy tükrözze az ott történteket; és a Bavel szó zavart jelent.

végül a nyelvek összetévesztése következtében a babiloni Bavel városa megállította a terjeszkedést; az emberek elköltöztek onnan, és most gyorsabb ütemben kezdték újra benépesíteni magukat a világ távoli helyein. Érdekes, hogy az ember történelmének egy pontján Isten hogyan ítéli meg az embert azáltal, hogy összekeveri a nyelveit, és arra kényszeríti őket, hogy szétszóródjanak; akkor, Pünkösd napján, több száz évvel később, Isten megáldja az embert a Szentlélek kiáradásával, amikor Isten igazsága az egész világon és minden nyelven megérthető. És annak ellenére, hogy ez az esemény olyan csodálatos volt, ez csak egy újabb idő megjelölése volt a jövőben, amikor Isten népe a világ minden nemzetében visszatér szabadidejéből, hogy egy Lélekben egyesüljön jelenlegi és jövőbeli királyunk, Jesua ha Mashiach, Jézus Krisztus alatt. Ezt nevezzük Isten királyságának, a Millennium Királyságának. De, mint tudod, mint minden más, amit a Sátán tervezett, gyorsan dolgozik, hogy ezt hamisítsa. Az új világrend formájában. Ma abban a generációban vagyunk, amely aktívan reinkarnálja azt, amit Nimród akart tenni…. Kösd össze az egész világot egybe, egy uralkodóba és egy uralkodóba … egy ember. És az egyház nagy része vakon arra irányul, hogy a toleranciát, a világ harmóniáját, a békét hirdesse bármi áron, és a tóra végét, és ehelyett a szívünk jóságában kell bíznunk.

a 10.versből a fejezet végén beszámolunk Sém származásáról, kezdve vele egészen Ábrahámig. Nagyon Jó alapvető információkat kapunk Ábrahámról és családjáról is. Például apja Terach volt, Ábrahámnak pedig kettő volt hermanos…al mínusz kettő….a nevük pedig Nachor és Hárán volt. Harannak volt egy fia, akit Lot-nak hívtak, de Haran meghal. Látjuk, hogy Ábrahám feleségül vesz egy Sarah nevű nőt (később látni fogjuk, hogy apja egyik feleségének lánya volt… tehát Sára Ábrahám féltestvére volt). És valamilyen oknál fogva azt mondják nekünk, hogy úgy tűnt, hogy Sarának nem lehet gyermeke.

a 31.versben valami nagyon különöset mondunk, amit néha figyelmen kívül hagyhatunk. Nyilvánvalóan Terák volt az, nem Ábrahám, akit először elhívtak, hogy vigye el családját és költözzön Kánaán földjére. Amikor Terák és családja megkapta a hívást, ő és családja a Káldeusok Urában éltek. A kaldeusok ősi kultúrája volt annak a területnek; Sumer volt a régió neve, ur pedig lényegében annak a városnak a fővárosa volt. Ez volt az a hely is, egy nagyon gonosz; valójában ez volt a Kulturális Központ istentisztelet a hold isten Hurki, aki ma ismert Allah.

érdekes módon Terach valamilyen oknál fogva elhagyta Urot, de ahelyett, hogy délnyugatra ment volna Kánaánba, északnyugatra ment Mezopotámiába. Amikor elértek egy bizonyos várost, úgy döntöttek, hogy maradnak, ahelyett, hogy Kánaánba mennének. Miért, nem mondja el nekünk. De ott halt meg Ábrahám testvére, Hárán. És ezt a várost Háránnak hívták tiszteletére, valamivel később.

valójában technikailag ebben az időben Ábrahámot még nem hívták Ábrahámnak, vagy héberül, Avram, ami azt jelenti, hogy “magasztos Atya.”Néhány év múlva Isten megváltoztatja nevét Avramról Ábrahámra, ami azt jelenti, hogy “sokak atyja.”

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.