Mål: å konstruere body mass index referansekurver for tyrkiske barn i alderen 6 til 18 år, og for å fastslå forekomsten av overvekt og fedme.

Fag Og metoder: Høyde – og vektmålinger av friske skolebarn (1100 gutter, 1019 jenter) ble oppnådd to ganger i året. Kroppsmasseindeksen ble beregnet ut fra 11 648 høyde-og vektmålinger. Centilkurver ble konstruert ved HJELP AV lms-metoden.

Resultater: De glatte persentilverdiene og kurver for kroppsmasseindeks hos tyrkiske barn viser at det er en konstant økning i kroppsmasseindeksverdier mot voksen alder, spesielt i pubertalårene, hos begge kjønn. Utbredelsen av overvekt er 25% og fedme 4% hos gutter i alderen 18 år. andelen overvekt og fedme hos jenter i alderen 14 var henholdsvis 15% og 1%. Prøvestørrelsen var for liten til å komme til noen konklusjon om disse prisene ved 18 år.

Konklusjon: Denne studien presenterer data og kurver for body mass index verdier i friske tyrkiske barn i alderen 6 til 18 og. verdiene er i samsvar Med De Vestlige land.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.