Bakgrunn: Industrialisering og urbanisering truet spedbarn ernæring i det 19.århundre. Kumelk ble produsert i byene eller transportert lange avstander under mistenkte forhold. Melk ble forurenset med bakterier eller forfalsket med vann, mel, kritt og andre stoffer. Når destillerier proliferated i metropoles, deres avfall slop ble matet til kyr som deretter produsert tynn og forurenset swill melk.

Sammendrag: etter en pressekampanje i USA ble salg av swill melk forbudt ved lov i 1861. Bakterietall ble tilgjengelig i 1881 og bidro til å forbedre kvaliteten på melk. Debatter om pasteurisering forble kontroversiell; lovgivning varierte fra land til land. Avhending av avløpsvann fra millioner av innbyggere og gjødsel av tusenvis av kyr var miljøfarlig. Det var ikke før 1860 og etter Flere pandemier Av Asiatisk kolera at effektive kloakksystemer ble bygget i metropolene. Melkedepoter ble etablert I USA Av Koplik for sterilisert og Av Coit for sertifisert melk. I Frankrike opprettet Budin og Dufour konsultasjonstjenester kalt goutte de lait, som distribuerte sterilisert melk og utdannede mødre i spedbarnspleie.

Melding: Flere forsøk på å forbedre melkekvaliteten kulminerte i De Internasjonale gouttes de lait-Kongressene for Studier og Forebygging Av Barnedødelighet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.