ordet genotype refererer til summen av alle genene en person arver. Ordet fenotype refererer til funksjonene som faktisk uttrykkes. Se i speilet. Hva ser du, din genotype eller fenotype? Hva bestemmer om gener uttrykkes eller ikke? Fordi gener er arvet i par på kromosomene, kan vi motta enten den samme versjonen av et gen fra vår mor og far, det vil si være homozygot for det karakteristiske genet påvirker. Hvis vi mottar en annen versjon av genet fra hver forelder, blir det referert til som heterozygot. I den homozygote situasjonen vil vi vise den egenskapen. Det er i heterozygot tilstand at det blir klart at ikke alle gener er skapt like. Noen gener er dominerende, noe som betyr at de uttrykker seg i fenotypen selv når de er parret med en annen versjon av genet, mens deres stille partner kalles recessiv. Recessive gener uttrykker seg bare når de er parret med et lignende versjonsgen.

Genetikere refererer til forskjellige versjoner av et gen som alleler. Noen dominerende trekk inkluderer å ha ansikts gropene, krøllete hår, normalt syn, og mørkt hår. Noen recessive egenskaper inkluderer rødt hår, være nærsynt, og rett hår.

de fleste egenskaper er ikke resultatet av et enkelt gen; de er polygene, noe som betyr at de er resultatet av flere gener. I tillegg er de dominerende og recessive mønstrene beskrevet ovenfor vanligvis ikke så enkle heller. Noen ganger undertrykker det dominerende genet ikke helt det recessive genet; dette kalles ufullstendig dominans. Et eksempel på dette kan finnes i recessive genet lidelse sigdcelleanemi. Genet som produserer sunne rundformede røde blodlegemer er dominerende. Det recessive genet forårsaker en abnormitet i form av røde blodlegemer; de tar på seg en seglform, som kan tette venene og frata vitale organer av oksygen og øke risikoen for slag. For å arve lidelsen må en person motta det recessive genet fra begge foreldrene. De som har arvet bare ett recessivt gen kalles bærere og bør være upåvirket av denne recessive egenskapen. Likevel, bærere av sigd celle har noen røde blodlegemer som tar på c-formet sigd mønster. Under omstendigheter av oksygenmangel, som høye høyder eller fysisk anstrengelse, kan bærere for seglcellegenet oppleve noen av symptomene på seglcelle (Berk, 2004).

Boks 2.1 Monozygotiske Og Dizygotiske Tvillinger

mange studenter er interessert i tvillinger. Monozygotiske eller identiske tvillinger oppstår når et befruktet egg splittes i de to første ukene av utviklingen. Resultatet er opprettelsen av to separate, men genetisk identiske avkom. Det vil si at de har samme genotype og ofte samme fenotype. Omtrent en tredjedel av tvillingene er monozygotiske tvillinger. Noen ganger blir imidlertid to egg eller egg frigjort og befruktet av to separate sædceller. Resultatet er dizygotiske eller fraternale tvillinger. Disse to individer deler samme mengde genetisk materiale som ville to barn fra samme mor og far. Med andre ord har de en annen genotype og fenotype. Eldre mødre er mer sannsynlig å ha dizygotiske tvillinger enn er yngre mødre, og par som bruker fruktbarhet narkotika er også mer sannsynlig å føde dizygotiske tvillinger. Følgelig har det vært en økning i antall fraternal tvillinger nylig (Bortolus et al., 1999).

Monozygotiske Tvillinger

Dizygotiske Tvillinger

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.