hva er brukersegmentering?

Brukersegmentering er prosessen med å skille brukere i forskjellige grupper, eller segmenter, basert på felles egenskaper. Et selskap kan segmentere brukere basert på språkpreferanser, produktversjon, geografisk region eller brukerperson. Med gjennomtenkt brukersegmentering kan produktteam studere hvordan brukeratferd varierer mellom segmenter, og deretter utforme tilpassede opplevelser for hvert segment.

hvorfor er brukersegmentering viktig?

Brukersegmentering hjelper organisasjoner med å forstå brukerbasen. Selv om ingen to brukere kan være like, kan kohortgrupper av lignende brukere avsløre attributter som er felles for selskapets mest vellykkede kunder. Hvis man for eksempel skulle opprette brukersegmenter for prøvebrukere som konverterer mot de som churn, kan go-to-market-teamet lære hvordan hvert segment bruker produktet annerledes, og deretter bestemme hvilke markedsføringskanaler som er mer sannsynlig å tiltrekke seg de som har en tendens til å konvertere til betalte brukere. Segmentering kan også hjelpe produktteam med å designe ulike opplevelser for ulike typer brukere, med et øye mot økt engasjement, tilfredshet, fornyelse og utvidelse.

Hva er de vanligste typene brukersegmenter?

selv om hvert selskap kan prioritere ulike brukersegmenter, er det flere segmenter som er felles for de fleste organisasjoner. Denne listen inkluderer:

  • Demografisk: Informasjon om den enkelte brukeren, for eksempel alder, sted, språkpreferanser, tittel eller rolle.
  • Firmografisk: Informasjon om brukerens organisasjon, som bransje, inntekter, antall ansatte eller forretningsmodell.
  • Teknografisk: Informasjon om de andre teknologiene brukerens organisasjon bruker, inkludert CRM-leverandør, markedsføringsautomatiseringsverktøy, back office-systemer eller databaser.
  • Kundedata: Informasjon lagret i EN CRM om kundens forhold til selskapet, for eksempel plantype, kundereisetrinn, årlig inntekt, kontoeier eller fornyelsesdato.
  • Atferdsmessig: Informasjon om hvordan den enkelte bruker har samhandlet med produktet, inkludert antall pålogginger, sider som er vist, funksjoner som er klikket, støttebilletter som er opprettet og tid på nettstedet.
  • Psykografisk: Informasjon om en brukers liker og misliker, inkludert produktsentiment. Disse dataene kan registreres med tiltak Som Kundetilfredshet (CSAT) eller Net Promoter Score (NPS).

hvordan implementerer jeg brukersegmentering?

  1. Spor individuell atferd og følelser. Mens noen av dataene som kreves for segmentering, vil leve i SELSKAPETS CRM-system, må produktteam også legge til informasjon om produktbruk og følelse med et produktanalyseverktøy. Et viktig resultat fra en brukersegmenteringsøvelse er å forstå hvordan ulike grupper bruker produktet annerledes, så det er kritisk å fange produktbruksdata.
  2. Definer brukergrupper. Produkt-og markedsteam bør bestemme brukergrupper basert på organisasjonens forretningsmål på det tidspunktet. Hvis selskapet fokuserer på oppkjøp av nye logoer, kan for eksempel teamene opprette segmenter for prøvebrukere som konverterte til betalte kontra de som ikke gjorde det.
  3. Sammenlign aktivitet mellom segmentene. Brukersegmentering er verdifull fordi det tillater bedrifter å sammenligne og kontrastere ulike typer brukere. Sammenligning av segmenter kan hjelpe produkt-og markedsteam med å forstå hvordan de kan gjøre fornøyde kunder om til promotører, øke engasjementsnivået for brukere som har stoppet opp, eller til og med flytte ressurser helt bort fra bestemte segmenter.
  4. Eksperimentere og måle innvirkning på segmenter. Gjennom eksperimentering og måling, kan bedrifter lære hvilke spaker de kan trekke for å påvirke endring i et segment atferd, erfaring, eller følelser. Og de kan lære om disse endringene bidrar til ønskede forretningsresultater.

hva er noen eksempler på brukersegmentering?

Henry Schein, Et Fortune 500 helseteknologiselskap, brukte segmentering til å bore seg inn I Deres Net Promoter Score (NPS) – program. Da de så på hvordan dental praksis brukte løsningen, fant de et stort gap mellom to nøkkelpersoner. Mens tannleger var generelt fornøyd med produktet, var hygienister mye mindre fornøyd med en bestemt del av søknaden. Ved å identifisere segmentspesifikke behov og forbedre produktet for denne nøkkelbrukertypen, Kunne Henry Schein forbedre SINE NPS med 43 poeng på bare seks måneder.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.