Som Arkitektur, Engineering og Byggebransjen omfavner den digitale tidsalderen, blir prosessene som er involvert i design, konstruksjon og drift av bygde eiendeler mer og mer påvirket av teknologier som arbeider med verdiskapende overvåking av data fra sensornettverk, styring av disse dataene i sikre og motstandsdyktige lagringssystemer støttet av semantiske modeller, samt simulering og optimalisering av ingeniørsystemer. Bortsett fra å øke effektiviteten i verdikjeden, spiller slike informasjonsintensive modeller og tilhørende teknologier en avgjørende rolle for å minimere livssykluspåvirkningen av våre bygninger. Mens Bygningsinformasjonsmodellering gir prosedyrer, teknologier og dataskjemaer som muliggjør en standardisert semantisk representasjon av bygningskomponenter og systemer, formidler konseptet Med En Digital Tvilling en mer helhetlig sosio-teknisk og prosessorientert karakterisering av de komplekse gjenstandene som er involvert ved å utnytte synkroniteten til de cyber-fysiske toveis datastrømmene. VIDERE mangler BIM semantisk fullstendighet på områder som kontrollsystemer, inkludert sensornettverk, sosiale systemer og urbane gjenstander utenfor omfanget av bygninger, og krever dermed en helhetlig, skalerbar semantisk tilnærming som faktorer i dynamiske data på ulike nivåer. Papiret gjennomgår de mangefasetterte bruksområdene TIL BIM under byggetrinnet og fremhever grenser og krav, og baner vei for konseptet Med En Digital Tvilling. En definisjon av et slikt konsept er da gitt, beskrevet i form av underliggende forskningstemaer, mens utdype områder for fremtidig forskning.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.