i de siste tiårene har design utvidet seg fra en praksis som tar sikte på å designe ting til en som bidrar til å løse komplekse samfunnsutfordringer. I denne sammenheng har et felt av praksis kalt systemisk design dukket opp, som kombinerer elementer av systemtanking med elementer av design. Vi bruker en case-studie tilnærming for å undersøke hvordan ekspertutøvere utfører systemisk designarbeid i sammenheng med offentlig og sosial innovasjon, og utforske hva vi kan lære av deres praksis og design rasjoner når vi sammenligner dem med systemtenkningsteorier og tilnærminger. Basert på funn fra fem casestudier presenterer vi fem systemiske designprinsipper: 1) åpne opp og anerkjenne problemers innbyrdes sammenheng; 2) utvikle empati med systemet; 3) styrke menneskelige relasjoner for å muliggjøre kreativitet og læring; 4) påvirke mentale modeller for å muliggjøre endring; og 5) vedta en evolusjonær designtilnærming til ønsket systemisk endring. En måte at forskere kan bidra til dette feltet er ved å fortsette å overvåke og beskrive nye systemiske design prinsipper utviklet og utført i forkant av feltet, styrke disse erfaringene ved å bygge på kroppen av kunnskap om systemer tenkning og design.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.