Zon in het 11e huis – zondagsschool voor vreemde meisjes

mensen met Zon in het 11e huis zouden een massale uittocht naar de wildernis kunnen leiden. Haar glans is geen zonnig spotlight en ze voert zelden traditionele uren uit. Ze voert haar eigen vorm van zonne-elektriciteit om te gloeien onder levendige en unieke schijnwerpers. Ze heeft een manier om de menigte te leiden terwijl ze het volledig vermijdt, zoals een rebel die hun zaak vecht, een eenling waar andere eenlingen tegen opkijken en zich minder alleen voelen, een buitenbeentje waar anderen bij willen passen. Het kan een vreemde ervaring zijn voor het individu dat kan worstelen met de oude pijnafstoting, en toch gewenst of gewenst wordt voor dezelfde kwaliteiten. Soms wordt dit woede, en het individu trekt zich terug en weigert te voorzien in elke vraag, het gevoel dat ze al gaf mensen alle kans. En soms zijn deze wrok en zelf-verbanning gedrag herhaalde cycli ze wordt gedwongen om te vechten binnenin. De spanning is dat ze wordt gestimuleerd en opgewekt door mensen, maar ze is ook vreselijk gebroken en gekwetst door hen. Haar dromen worden gedaan namens de mensheid en haar verbeelding gaat over het verbeelden van een nieuwe natie voor de mensen van de wereld. Maar dan kan ze zich verstoppen en verstikken omdat ze vindt dat ze het niet verdienen, of ze zouden haar ideeën toch nooit serieus nemen. Het komt terug op die innerlijke spanning van deze tegenstellingen, in die zin het verlangen hebben om authentiek te blijven aan haar ware zelf, maar een vorm van aanvaarding of bevestiging nodig hebben dat ze ergens thuishoorde.

De Zon in de 11e kan je sociaal onvoorspelbaar en raadselachtig maken. Ze kan interageren als een compleet ander hoofd op hetzelfde lichaam, afhankelijk van het bedrijf en de omgeving, en in de eerste jaren kan het grotendeels het resultaat zijn van echte verlegenheid of nerveuze problemen. Ze bloeit in comfort hoewel ze niet bang is om haar stem te laten horen en op te komen voor goedheid als het gaat om menselijke integriteit, welzijn en rechtvaardigheid. Hoewel ze nogal een sociale kameleon kan zijn, lijkt er altijd dat gekraak van brutaliteit, scherpe humor, rauw hart en goede bedoelingen deviantie te zijn, kan ze dat kleine vonk van onheil en chaos in haar ogen niet verbergen. Er is speelsheid en verstoppertje met dit ego, maar ook ernst bij deugd op de juiste momenten. Dit meisje is een denker. Ze kon de hele nacht wakker blijven en haar gedachten omzetten in fantasieën en vice versa. En ze kon dezelfde angsten en lijdende uitbarstingen van zenuwpulsen door haar lichaam doen. Haar intellect is afgestemd op hogere dimensies en het geeft haar de schijn van ‘ingeschakeld’ te zijn, zoals je de gloeilamp van ideeën achter haar ogen kunt zien vonken. De prijs die ze betaalt voor haar unieke genialiteit en speling van gemak en talent kan een blijvend gevoel van vaagheid zijn, misschien leegte, of alsof ze alleen zal optillen en zweven naar het einde van de ruimte. Het is zoiets als voelen dat ze op de rand van haar geest staat, de rand van haar geestelijke gezondheid, of dat ze al haar verstand verliest. Dit is vaak het neveneffect van een identiteit die straalt en eist en standvastig is, dan plotseling wegschrompelt om haar op een schijnbaar lege plaats achter te laten. Het komt en gaat allemaal in dubbele golven. Het is te vreemd voor haar om het uit te leggen.

de adolescentie en vroege volwassenheid kunnen de moeilijke tijd zijn voor deze plaatsing. Vrienden kunnen dit hart breken. Er zit liefde in dit hart voor vrienden, en het is belangrijk voor geliefden om vooral beste vrienden te zijn. Ook kan het lijken alsof het universum haar meerdere paden tegelijk biedt, haar plotseling alles ontneemt en haar dan weer ontelbare mogelijkheden laat zien. Het kan haar het gevoel geven dat de wereld van haar is, maar het kan tegelijkertijd vreselijk overweldigend zijn, en ze kan verteerd worden door de angst om haar eigen potentieel te laten falen, alsof ze niet ‘genoeg’ is om haar eigen leven in te vullen. De jaren voorbij de 40 hebben de neiging om gemak te brengen met deze plaatsing, vooral omdat ze heeft geleerd over zichzelf in die tijd, en ze ziet zichzelf nu in een heel ander licht. Ze heeft de mensen geleerd die het belangrijkst zijn en die ze het waard is om zichzelf ook te geven, degenen die haar accepteren voor wie ze is en die kwaliteiten koesteren die haar ooit het gevoel gaven afgewezen te worden. Ze heeft haar niche en de groep die haar liefde voor het gevonden. Veel van de zegeningen die komen met de zon in de 11e worden geleverd wanneer alles lijkt de donkerste. Dat is de enige manier waarop ze ooit Geschenken kon zien die zo zeldzaam en opmerkelijk waren. Ze is bedoeld om haar diamant ruw te polijsten en te delen met de wereld en de liefde van het publiek te ontvangen. Ze kan zichzelf of haar talent niet verbergen, of het wordt een groot verlies voor iedereen – ook voor zichzelf. Dat ze haar lied niet kunnen horen, haar dans niet kunnen zien, niet naar haar toespraak kunnen luisteren, haar innovatie niet kunnen toejuichen, haar aanwezigheid niet kunnen ervaren, of waar haar muze toe in staat is. Dat ze nooit de prijs, aanbidding, genegenheid, of de liefde zal krijgen die mensen willen geven. Ze is gemaakt om te schitteren op die hemelse side-show met een karakter dat Voor haar geschreven is, en niemand anders zal het doen. En als ze dat doet … komt alle liefde.

dit is een meisje dat marcheert op ieders beat of the drum, maar ze doet het met zo ‘ n koele en verfrissende vibratie dat plotseling de drum is het instrument dat iedereen wil spelen op hun eigen unieke manier. Ze is een trendsetter in de zin dat haar desinteresse een trend op zich wordt. Wat ze ook doet, ze zal het op haar manier doen, zij het zijwaarts, achteruit, ondersteboven, of omgekeerd. Alles wat jij kunt doen – zij kan het wild en vreemd beter doen.

geschreven door Cherry

kunst door Kurtis Rykovich

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.