Wat Is een Gebruikersvergoeding?

een gebruiksvergoeding is een bedrag dat wordt betaald als noodzakelijke voorwaarde om toegang te krijgen tot een bepaalde dienst of faciliteit. Voorbeelden van gebruiksrechten zijn tolheffing op wegen of parkeergarages.

mensen betalen ook gebruiksvergoedingen voor het gebruik van veel diensten en faciliteiten die bij de overheid zijn aangesloten. Op federaal niveau is er bijvoorbeeld een vergoeding om naar de top van het Vrijheidsbeeld te gaan en de vele nationale parken van het land in te rijden. Ook bepaalde diensten aangeboden door de Library of Congress in Washington, D. C. eisen dat het publiek een vergoeding betaalt.

hoe gebruiksrechten werken

bij het heffen of goedkeuren van gebruiksrechten vanuit overheidsstandpunt bepaalt het Amerikaanse Congres of de inkomsten naar de Schatkist moeten gaan of beschikbaar moeten zijn voor het Agentschap dat de goederen of diensten levert. Overheidsdiensten en-faciliteiten die worden ondersteund door gebruiksrechten in plaats van door belastingen kunnen sterk lijken op particuliere bedrijven omdat niet duidelijk is of er een echte vraag naar deze diensten en faciliteiten bestaat.

in die zin kan de grens tussen gebruiksrechten en belastingen in bepaalde omstandigheden vervagen. Soms zal een belasting om politieke redenen ten onrechte worden bestempeld als een gebruiksvergoeding (dat wil zeggen, gebruikerskosten die vaak smakelijker worden geacht en kunnen worden doorgegeven aan kiezers, dan belastingen). Bijvoorbeeld, als een politicus wil houden van een belofte om geen belastingen te verhogen, maar nog steeds bepaalde stappen om te proberen om de overheid inkomstenstromen te verhogen, de politicus kan aandringen op een verhoging van bepaalde soorten belastingen die kunnen worden bestempeld als Vergoedingen.

in tegenstelling tot gebruiksrechten moeten belastingen worden betaald en hoeven deze niet noodzakelijkerwijs te worden betaald voor een specifieke Dienst of faciliteit die een individu daadwerkelijk gebruikt of profiteert. Bijvoorbeeld, het geld dat overheden uitgeven om aan roken gerelateerde ziekten te behandelen, in dit geval via de verkoop van sigaretten, kan zowel als een belasting en een vergoeding worden beschouwd. Inkomstenbelastingen kunnen een alternatief zijn voor de financiering van faciliteiten en diensten met gebruikskosten. Iedereen betaalt inkomstenbelasting, met inbegrip van degenen die niet noodzakelijk gebruik maken van of profiteren van een specifieke faciliteit of dienst.

belangrijke afhaalmaaltijden

  • gebruikerskosten beschrijven de kosten die nodig zijn om toegang te krijgen tot een product, dienst of faciliteit.
  • overheden kunnen gebruiksrechten gebruiken in plaats van belastingen te heffen om inkomsten te genereren.
  • het geld dat uit gebruiksrechten wordt geïnd, is over het algemeen bedoeld om opnieuw te worden geïnvesteerd in het onderhoud en de uitbreiding van die dienst, dat product of die faciliteit.

Gebruikersvergoedingen en economische ontwikkeling

in internationale ontwikkelingskringen hebben gebruikersvergoedingen betrekking op een systeemvergoeding voor fundamentele gezondheidszorg, onderwijs en andere essentiële diensten die door een ontwikkelingsland worden uitgevoerd om de kosten van deze diensten te compenseren. Voor een, Het Internationaal Monetair Fonds raadt vaak aan dat landen beginnen met het in rekening brengen van vergoedingen voor deze diensten om begrotingstekorten te verminderen.

voor armere landen kunnen dergelijke gebruiksvergoedingen echter een tegenwerkend effect hebben, waardoor een reeds verarmde bevolking een zware last krijgt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.