Scope

door de snelle vooruitgang in genomische technologieën zoals DNA-sequencing, is de genetica-gemeenschap in staat om de architectuur van volledige genomen, de complexe netwerken van geninteracties die leiden tot fenotypische expressie, en het samenspel van genen en het milieu in het vormgeven van fenotypische trajecten te begrijpen. De toepassing van deze nieuwe technologieën heeft geleid tot de ontmoedigende omstandigheid dat de generatie van gegevens van de genetica gemeenschap ver zijn capaciteit heeft overtroffen om Betekenis van die gegevens te maken. Om deze situatie te helpen overwinnen, is de ontwikkeling van nieuwe data-analysemethoden nodig en in deze context verwelkomt statistische genetica en methodologie papers die nieuwe methodologieën beschrijven voor de analyse van hedendaagse genetica en genomica assays en data.
we publiceren artikelen over het volledige spectrum van statistische genetica en genomicamethoden met betrekking tot Gen mapping, genetische en genomische epidemiologie, translationele genomica en toegepaste populatiegenetica. De afdeling legt bijzondere nadruk op nieuwe methoden voor b.v. genoombrede studies, epigenomica, farmacogenomica, op ziekte gebaseerde systeembiologie, neurogenomica en beeldvorming, en op gen gebaseerde ontwerp en uitvoering van klinische proeven. De sectie is niet beperkt tot methodes die voor menselijk genomicaonderzoek worden ontwikkeld, maar eerder elk toepassingsgebied dat statistische genomic methodologie vereist. Hoewel we potentiële auteurs aanmoedigen om hun methodologie te presenteren met voorbeelden met echte gegevens, is dit geen vereiste voor de sectie. Het nut van een nieuwe methode kan worden beschreven met behulp van simulatie en a priori analytische methoden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.