Salmonella aanwezig op de veren van levende vogels kan een bron van verontreiniging van de karkashuid tijdens het verslaan zijn. In deze studie werd de mogelijkheid onderzocht van de overdracht van Salmonella van de veren van levende kalkoenen naar karkasweefsel tijdens het proces van het verslaan in een commerciële kalkoenverwerkingsfabriek. Ook werd de bijdrage van brandend water en de vingers van de pickermachines aan kruisbesmetting onderzocht. Tijdens 4 bezoeken werden monsters genomen van 174 willekeurig geselecteerde gelabelde vogels voor en na het verslaan. Tijdens elk bezoek werden ook twee monsters van de vingers van de plukkermachines en een monster van brandend water verzameld. De detectie van Salmonella werd uitgevoerd volgens standaard cultuur-en identificatiemethoden. De DNA-vingerafdrukken verkregen uit pulsed-field gelelektroforese van Salmonella-serotypen die voor en na het verslaan werden geïsoleerd, uit brandend water en uit de vingers van de pickermachines werden vergeleken met trace cross contamination routes. De prevalentie van Salmonella was vergelijkbaar voor en na defeathering tijdens bezoeken 2 en 3 en nam significant toe na defeathering tijdens bezoeken 1 en 4. Tijdens de 4 bezoeken werden alle Salmonella subtypes verkregen na de defeathering ook geïsoleerd voor de defeathering. Uit de resultaten van deze studie blijkt dat Salmonella tijdens elk bezoek van de veren op de huid van het karkas is overgebracht. Bij elk bezoek waren de van de vingers van de picker geïsoleerde Salmonella-subtypes vergelijkbaar met de subtypes die vóór en na het verslaan werden geïsoleerd, wat erop wijst dat de vingers de kruisbesmetting van het karkas tijdens het verslaan vergemakkelijken. Salmonella die tijdens bezoek 4 uit brandend water werd geïsoleerd, was gerelateerd aan isolaten die voor en na de nederlagen werden verkregen, wat erop wijst dat brandend water ook een drager is voor kruisbesmetting tijdens de nederlagen. Door gebruik te maken van moleculaire subtypering toonde deze studie het verband aan tussen Salmonella aanwezig op de veren van levende kalkoenen en karkashuid na het verslaan, wat erop wijst dat decontaminatieprocedures die worden toegepast op de buitenoppervlakken van levende kalkoenen, de kruisbesmetting van Salmonella tijdens het verslaan kunnen verminderen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.