beeld

mythe 69

eet en drink het Woord van de Heer onwaardig, en eet en drink zo verdoemenis aan jezelf, niet onderscheidend het lichaam van de Heer, omdat hij het Woord van God is. 1Kor 11: 27-30

heb je je ooit afgevraagd wat het betekent om het brood en de drank van de Heer onwaardig te nemen?

we stellen vaak het nemen van het avondmaal gelijk aan het zien of we waardig zijn. Dus we zouden onszelf controleren om te zien of we zonden in ons leven hebben. Op de een of andere manier zijn de woorden van Paulus in 1 Korintiërs 11 verwrongen tot een waardigheidstest voor gemeenschap. “Onderzoek jezelf voordat je het brood eet en drinkt van de beker.”Oké, maar hoe doen we dat? Hoe Weet ik of ik het waard ben of op het punt sta om verdoemenis voor mezelf te eten en te drinken?

dus soms laten we de emblemen passeren zodat we geen verdoemenis voor onszelf eten. Laten we eens kijken naar wat er in de context staat.

correctie van misbruik van het avondmaal

17 in de volgende richtlijnen heb ik geen lof voor u, want uw bijeenkomsten doen meer kwaad dan goed.18 in de eerste plaats hoor ik, dat wanneer gij samenkomt als een gemeente, er verdeeldheid onder u is, en tot op zekere hoogte geloof ik het. 19 er is geen twijfel, dat er onder u verschillen zullen zijn, om te tonen, wie van u Gods welbehagen heeft. 20 Zo dan, wanneer gij samenkomt,het is niet het avondmaal des HEEREN, 21 want wanneer gij eet, gaan sommigen van u voort met uw eigen maaltijden. Als gevolg daarvan blijft de een hongerig en wordt de ander dronken. 22 hebt gij geen huizen om te eten en te drinken? Of veracht u de kerk van God door degenen te vernederen die niets hebben? Wat zal ik tegen je zeggen? Zal ik je loven? Zeker niet in deze zaak!23 Want Ik heb van de Heer ontvangen wat ik ook aan u heb doorgegeven: de Heer Jezus, in de nacht dat hij werd verraden, nam brood, 24 en toen Hij gedankt had, brak hij het en zei: “Dit is mijn lichaam, dat Voor U is; doe dit ter gedachtenis aan mij.”25 op dezelfde wijze nam hij na het avondmaal de beker, zeggende: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed; doet dit, wanneer gij hem drinkt, ter gedachtenis aan mij.”26 Want wanneer gij dit brood eet en deze beker drinkt, zo verkondigt gij des HEEREN dood, totdat hij komt.Dus dan, wie het brood eet of de beker van de Heer drinkt op een onwaardige manier zal schuldig zijn aan het zondigen tegen het lichaam en het bloed van de Heer. 28 Een iegelijk moet zich onderzoeken, eer zij van het brood eten en uit den beker drinken. 29 want die eten en drinken, zonder het lichaam van Christus te onderscheiden, eten en drinken oordeel over zichzelven. 30 daarom zijn velen onder u zwak en krank, en velen van u zijn ontslapen. 31 Maar indien wij scherper waren over onszelven, zo zouden wij onder zulk een oordeel niet komen. 32 Doch als wij aldus door den Heere geoordeeld worden, zo worden wij gedisciplineerd, opdat wij niet ten slotte met de wereld veroordeeld worden.

33 dus dan, mijn broeders en zusters, als jullie samenkomen om te eten, moeten jullie allemaal samen eten. 34 Een ieder, die honger heeft, moet thuis iets eten, opdat gij, als gij samenkomt, niet tot een oordeel moogt leiden.

neem alle woorden die we belichtten en voeg ze samen:

1) Het is niet het avondmaal dat je eet, want als je eet, gaan sommigen van jullie verder met je eigen privé-maaltijden. Als gevolg daarvan blijft de een hongerig en wordt de ander dronken. Hebben jullie geen huizen om in te eten en te drinken?2) dus wie het brood eet of de beker van de Heer drinkt op een onwaardige manier, zal schuldig zijn aan het zondigen tegen het lichaam en het bloed van de Heer.

3) voor hen die eten en drinken zonder onderscheid het lichaam van Christus eten en drinken oordeel over zichzelf.

4) dus, mijn broeders en zusters, als jullie samen eten, moeten jullie allemaal samen eten. Iedereen die honger heeft, moet thuis iets eten, zodat wanneer jullie elkaar ontmoeten het niet kan resulteren in een oordeel.

ziet u het nu?

de manier waarop ze aten is onwaardig, niet dat ze onwaardig waren. Dit is omdat de mensen het avondmaal van de Heer behandelden als een privé avondmaal! Sommigen kwamen en aten alles op. Vandaar dat er mensen waren die honger hadden. Sommigen kwamen en dronken alles. Vandaar dat mensen dronken waren!

ze lieten niet genoeg brood en wijn achter voor anderen. Dus de oplossing die Paul omarmde was dat jullie samen moesten eten!!!Paulus herinnerde hen er ook aan dat ze het lichaam van de Heer moeten onderscheiden.

het brood is voor u gebroken zodat u heel zult zijn. De wijn is het bloed dat je zonden voor eens en altijd heeft gereinigd. Dus als Paul je vraagt om “jezelf te onderzoeken” is dit wat het echt betekent:”De communie is geen tijd voor zelfonderzoek, maar voor Jezus-onderzoek! Het enige dat je kracht geeft om de zonde te overwinnen is de genade van God en het is niet opgeslagen in je navel. Kijk naar Jezus! Zijn bloed kocht je vergeving en zijn dood triomfeerde over al je zonden. Zie jezelf met Hem gekruisigd worden (Ga 2:20). Beschouw jezelf dood voor de zonde en levend voor Christus (Rm 6:11). Hij is onze perfecte hogepriester, een lam zonder smet of gebrek. Trek je niet terug, maar kom stoutmoedig naar de troon van genade want Christus zelf kwalificeert je.- Paul Ellis.: http://escapetoreality.org/2011/04/13/who-can-take-communion/”

wat dacht je van ‘verdoemenis drinken’ voor jezelf?

zo parafraseert Paul Ellis de passage:

NIV-vertaling

Paul ‘ s parafrase

1CO 11: 26 Want wanneer je dit brood eet en deze beker drinkt, verkondig je de dood van de Heer totdat hij komt.Want wanneer je dit brood eet en deze beker drinkt, verkondig je de dood van de Heer en de triomfantelijke overwinning over de zonde en al haar gevolgen totdat hij komt.
1Co 11:27 daarom, zo wie het brood eet, en den beker des HEEREN drinkt op onwaardige wijze, die zal schuldig zijn aan het zondigen tegen het lichaam en het bloed des HEEREN. daarom, als je het brood eet of de beker van de Heer drinkt zonder te waarderen wat Jezus bereikt heeft, is het alsof je zegt: ‘Jezus stierf voor niets.’Je eert het lichaam en het bloed van de Heer niet.
1Co 11: 28 Een man behoort zichzelven te onderzoeken, eer hij van het brood eet en van den beker drinkt. dus voordat u de communie doet, moet u eens naar uzelf kijken. Ben je ziek? Vecht je tegen schuld en veroordeling? Geef je plaats aan dingen die Jezus in zijn lichaam droeg en waarvoor hij betaalde met zijn bloed?
1CO 11:29 want iedereen die eet en drinkt zonder het lichaam van de Heer te herkennen, eet en drinkt oordeel over zichzelf.Want als je eet en drinkt zonder te begrijpen wat de Heer in zijn lichaam deed, zul je niet vrij zijn. Het is alsof je zegt: “Ik sta nog steeds onder arrest.”Bijvoorbeeld, als je niet gelooft dat je door zijn wonden genezen bent, dan zul je niet genezen worden.
1Co 11:30 daarom zijn velen onder u zwak en krank, en velen van u zijn ontslapen. dit is de reden waarom velen onder u zwak en ziek zijn, en een aantal van u is voortijdig overleden.
1Co 11: 31 maar als we onszelf geoordeeld, zouden we niet onder oordeel komen. maar als we onszelf zouden beoordelen in het licht van het voltooide werk van het kruis (vergeven, aanvaard, genezen), dan zouden we niet lijden onder de straffende effecten van zonde (veroordeling, afwijzing, ziekte).
1Co 11:32 wanneer wij door den Heere geoordeeld worden, zo worden wij gedisciplineerd, opdat wij niet met de wereld veroordeeld worden.Als we onze geest vernieuwen en leren te onderscheiden wat van de Heer is en wat niet, zijn we getraind en lijden we niet langer onder de gevolgen van de zonde. In tegenstelling tot degenen die de genade van God die in Jezus geopenbaard is verwerpen, kunnen we vrij van ziekte en veroordeling leven.

het is erg belangrijk om op te merken dat de oorspronkelijke betekenis voor het woord “oordeel/verdoemenis”. Bekijk dit eens.:

g2917

κρίμα

krima

kree ‘ – mah

From G2919; a decision

it actually means a decision, a verdict. Het impliceert geen straf. Paulus zegt niet dat je het als een onwaardig persoon, maar op een onwaardige manier.

bent u het waard? Ja! Vanwege Jezus Christus! Dus wat het zegt is dat het gebroken lichaam werd gebroken om je heel te maken. Dus als je dat niet inziet, zul je ziek worden, daarom sterven ze ver voor hun tijd. Dit is het brood om te veronderstellen om u te brengen om de dood van de Heer voor u te gedenken, de striemen die verondersteld werd u te hebben genezen. Als je dat niet kon onderscheiden, word je ziek zoals een normale ongelovige dat zou doen. Dus terwijl je verondersteld wordt gezond bovennatuurlijk te zijn, ben je alleen gezond van nature.

Bekijk dit:

“heb je je ooit afgevraagd waarom sommige christenen zwak en ziek zijn en jong sterven? Ik dank God dat de Heilige Geest ons zowel de reden als de oplossing geeft. In 1 Korinthe 11:29-30, vertelt hij ons duidelijk dat de enige reden dat sommige christenen zwak en ziek zijn, en voortijdig sterven, is dat ze het lichaam van de Heer niet onderscheiden wanneer ze deelnemen aan de Heilige Communie.

veel gelovigen begrijpen niet dat het doorboorde, gestreepte en licht verbrande brood, dat het lichaam van de Heer vertegenwoordigt, voor hun gezondheid en genezing is. En wanneer zij deel hebben zonder deze waarheid te onderscheiden, nemen zij deel op een onwaardige wijze. Het omgekeerde is waar: als zij het lichaam van de Heer nauwkeurig onderscheiden, dan zullen zij sterk en gezond zijn en lang leven.

het gaat er dus niet om Of je waardig of onwaardig bent om deel te nemen, maar hoe je deel neemt. Kom met vrijmoedigheid naar de tafel van de Heer en neem deel omdat Jezus U heeft gekwalificeerd met zijn kostbare bloed. Behandel het niet als een ritueel, maar laat je geloof Los voor gezondheid en genezing terwijl je merkt dat Jezus’ lichaam gebroken was zodat het jouwe vandaag gezond en heel kan zijn. Wanneer jullie zo deelnemen, nemen jullie op een waardige manier deel, en jullie zullen niet zwak of ziek zijn, of voortijdig sterven! Joseph Prince.

zo doe ik de communie: https://hischarisisenough.wordpress.com/2012/03/28/how-grace-came-to-ruth-through-the-holy-communion-2/

vrede zij met u.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.