H. E. Tarja Halonen Photo Credit:Todd France Photography, 2012

H. E. Tarja Halonen jest byłym prezydentem Republiki Finlandii. Przed swoją prezydenturą pełniła funkcję ministra gabinetu i członka Parlamentu.

przed swoją prezydencją prezydent Halonen był prawnikiem związkowym i współpracował z centralną organizacją fińskich Związków Zawodowych w latach 1970-1979; pełniła również funkcję posła do Parlamentu przez 21 lat. Prezydent Halonen pełnił również funkcje Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Sprawiedliwości oraz ministra w Ministerstwie Spraw Społecznych i zdrowia. Przez lata pełniła również funkcję przewodniczącej parlamentarnej Wielkiej Komisji, wiceprzewodniczącej parlamentarnej Komisji Prawa, przewodniczącej parlamentarnej Komisji Spraw Społecznych i była wieloletnią członkinią Rady Miejskiej Helsinek.

prezydent Halonen jest znana ze swojego politycznego zaangażowania na rzecz Praw Człowieka, równości płci i sprawiedliwości społecznej oraz znajomości związków zawodowych. Na początku swojej kariery była również zdecydowaną orędowniczką praw seksualnych i edukacji seksualnej. W tym celu służy i służyła na różnych stanowiskach. Była współprzewodniczącą szczytu Milenijnego, Światowej Komisji Mop ds. społecznego wymiaru globalizacji, współprzewodniczącą panelu wysokiego szczebla ONZ ds. globalnego zrównoważonego rozwoju, współprzewodniczącą Panelu wybitnych osób UNCTAD (Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. handlu i rozwoju) oraz przewodniczącą Rady Kobiet światowych liderów.

obecnie jest członkiem Rady Powierniczej Centrum Pokoju i Praw Człowieka w Oslo. W 2013 została wyznaczona na ambasadora Konwencji ONZ w sprawie zwalczania pustynnienia, a w 2015 na Światowego mistrza ONZ w zakresie ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych. W 2014 r.została członkiem Rady liderów sieci Sustainable Development Solutions Network, a w 2016 r. członkiem zarządu Thomas Reuters Founders Share Company. W 2016 r.została również mianowana zastępcą współprzewodniczącej Grupy Doradczej wysokiego szczebla dla każdej kobiety, każdego dziecka, Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ mającej na celu promowanie zdrowia kobiet, dzieci i młodzieży.

była wieloletnim członkiem Rady Powierniczej Oslo Center for Peace and Human Rights oraz Global Leaders Council for Reproductive Health. W Finlandii prezydent Halonen był przewodniczącym i członkiem Rady Dyrektorów Międzynarodowej Fundacji Solidarności. Obecnie pełni funkcję przewodniczącej Rady Powierniczej WWF Finland oraz Fińskiej Galerii Narodowej.

prezydent Halonen posiada 17 tytułów honorowych na uniwersytetach, w tym na swojej alma mater Helsińskiej uczelni, gdzie zdobyła tytuł magistra prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.