Salmonella obecna na piórach żywych ptaków może być źródłem skażenia skóry tuszy podczas porażenia. W badaniu tym zbadano możliwość przeniesienia salmonelli z piór żywych indyków do tkanki tuszy podczas procesu defeatheringu w komercyjnym zakładzie przetwórstwa indyków. Zbadano również udział wody oparzonej i palców maszyn zbierających do zanieczyszczenia krzyżowego. Podczas 4 wizyt pobrano próbki wymazu ze 174 losowo wybranych ptaków przed i po porażeniu. Podczas każdej wizyty pobrano również dwie próbki wymazu z palców maszyn zbierających oraz próbkę wody oparzeniowej. Wykrywanie salmonelli przeprowadzono według standardowych metod kulturowych i identyfikacyjnych. Odciski DNA uzyskane z elektroforezy w żelu polowym pulsacyjnym serotypów salmonelli wyizolowanych przed i po porażeniu, z wody oparzeniowej i z palców maszyn zbierających porównano ze śladowymi drogami zanieczyszczenia krzyżowego. Częstość występowania salmonelli była podobna przed i po porażeniu podczas wizyt 2 i 3 i znacznie wzrosła po porażeniu podczas wizyt 1 i 4. Podczas 4 wizyt wszystkie podtypy salmonelli uzyskane po porażeniu zostały również wyizolowane przed porażeniem. Wyniki tych badań sugerują, że Salmonella była przenoszona z piór na skórę tuszy podczas każdej wizyty. Podczas każdej wizyty podtypy salmonelli wyizolowane z palców maszyn zbierających były podobne do podtypów wyizolowanych przed i po porażeniu, co wskazuje, że palce ułatwiają zanieczyszczenie krzyżowe tuszy podczas porażenia. Salmonella wyizolowana z wody oparzeniowej podczas wizyty 4 była związana z izolatami uzyskanymi przed i po porażeniu, co sugeruje, że woda oparzeniowa jest również nośnikiem zanieczyszczenia krzyżowego podczas porażenia. Wykorzystując podtypy molekularne, badanie to wykazało związek między salmonellą występującą na piórach żywych indyków a skórą tuszy po porażeniu, sugerując, że procedury odkażania stosowane na zewnętrznych powierzchniach żywych indyków mogą zmniejszyć zanieczyszczenie krzyżowe salmonellą podczas porażenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.