Co To jest opłata za Użytkownika?

opłata za korzystanie z usługi to suma pieniędzy wpłacana jako warunek konieczny do uzyskania dostępu do określonej usługi lub obiektu. Przykładami opłat dla użytkowników mogą być opłaty za przejazd autostradą lub garaże.

ludzie płacą opłaty za korzystanie z wielu usług i udogodnień związanych z rządem. Na przykład na poziomie federalnym istnieje opłata za wejście na szczyt Statuy Wolności i wjazd do wielu parków narodowych w kraju. Ponadto niektóre usługi oferowane przez Bibliotekę Kongresu w Waszyngtonie. żądać od społeczeństwa uiszczenia opłaty.

jak działają opłaty za korzystanie z usług

przy pobieraniu lub zatwierdzaniu opłat za korzystanie z usług z punktu widzenia rządu Kongres Stanów Zjednoczonych określa, czy dochód powinien trafić do Skarbu Państwa, czy powinien być dostępny dla agencji dostarczającej towary lub usługi. Usługi i obiekty rządowe, które są obsługiwane przez opłaty za korzystanie z usług, a nie przez podatki, mogą bardzo przypominać prywatne firmy, ponieważ nie jest oczywiste, czy istnieje prawdziwy popyt na te usługi i Obiekty.

w tym sensie granica między opłatami użytkowników a podatkami może się w pewnych okolicznościach zacierać. Czasami podatek będzie nieprawidłowo oznaczony jako opłata użytkownika z powodów politycznych (tj. Opłaty Użytkownika, które są często uważane za bardziej smaczne i mogą być przekazywane wyborcom niż podatki). Na przykład, jeśli polityk chce dotrzymać obietnicy, że nie podniesie podatków, ale nadal podejmie pewne kroki w celu zwiększenia strumieni dochodów rządowych, polityk może naciskać na zwiększenie niektórych rodzajów podatków, które można nazwać opłatami.

w przeciwieństwie do opłat za korzystanie z usług, podatki muszą być płacone i niekoniecznie muszą być przeznaczone na konkretną usługę lub obiekt, z którego dana osoba faktycznie korzysta lub z którego korzysta. Na przykład pieniądze, które rządy wydają na leczenie chorób związanych z paleniem, w tym przypadku poprzez sprzedaż papierosów, można uznać zarówno za podatek, jak i opłatę. Podatki dochodowe mogą być alternatywą dla finansowania urządzeń i usług z opłat użytkowników. Każdy płaci podatek dochodowy, W tym ci, którzy niekoniecznie korzystają z określonego obiektu lub usługi lub z niego korzystają.

Najważniejsze dania na wynos

  • Opłaty Użytkownika opisują koszt niezbędny do uzyskania dostępu do produktu, usługi lub obiektu.
  • rządy mogą wykorzystywać opłaty za korzystanie z usług zamiast lub dodatkowo do nakładania podatków w celu generowania przychodów.
  • pieniądze zebrane z opłat za korzystanie z usług mają być reinwestowane z powrotem w utrzymanie i rozbudowę tej usługi, produktu lub obiektu.

opłaty za korzystanie z usług i rozwój gospodarczy

w międzynarodowych kręgach rozwoju opłaty za korzystanie z usług odnoszą się do opłaty systemowej za podstawową opiekę zdrowotną, edukację i inne podstawowe usługi realizowane przez kraj rozwijający się w celu pokrycia kosztów tych usług. Po pierwsze, Międzynarodowy Fundusz Walutowy często zaleca, aby kraje zaczęły pobierać opłaty za te usługi w celu zmniejszenia deficytu budżetowego.

jednak dla biedniejszych krajów takie opłaty za korzystanie z internetu mogą mieć efekt przeciwny, zwiększając uciążliwe wydatki na i tak już zubożałą populację.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.