Tło: powiększenie komór i deficyty objętości płata skroniowego wykazano u pacjentów z zaburzeniami afektywnymi, a także u osób ze schizofrenią. Badanie porównuje ilościowe miary objętości płata skroniowego, półkuli i komór w grupie pacjentów z przewlekłą schizofrenią i chorobą afektywną dwubiegunową i ma na celu określenie, czy grupy można różnicować na podstawie mierzonych nieprawidłowości mózgu.

metody: uzyskano i przeanalizowano serię sekcji koronalnego rezonansu magnetycznego dla każdego z 22 pacjentów z przewlekłą schizofrenią, 14 pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową i 15 ochotników. Zdefiniowano jedenaście obszarów zainteresowania dla każdego mózgu, które obejmowały płat skroniowy, górny zakręt skroniowy, półkulę, komorę boczną, trzecią komorę i rogi skroniowe. Pomiary tkanki uzyskano przez śledzenie, a pomiary płynu mózgowo–rdzeniowego uzyskano przez progowanie płynu tkankowego za pomocą specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

wyniki: obie grupy pacjentów miały znacznie większe objętości rogów skroniowych w porównaniu z grupą kontrolną, zarówno przed, jak i po korekcji objętości wewnątrzczaszkowej. Obie grupy pacjentów nie różniły się od siebie ani nie kontrolowały żadnej innej tkanki lub płynu.

wnioski: to badanie potwierdza stwierdzenie zwiększonej objętości rogu skroniowego u pacjentów ze schizofrenią i sugeruje, że ta strukturalna nieprawidłowość nie odróżnia strukturalnej neuropatologii schizofrenii od neuropatologii choroby afektywnej dwubiegunowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.