w ostatnich dziesięcioleciach projektowanie rozszerzyło się z praktyki ukierunkowanej na projektowanie rzeczy do takiej, która pomaga sprostać złożonym wyzwaniom społecznym. W tym kontekście powstała dziedzina praktyki zwana projektowaniem systemowym, która łączy elementy myślenia systemowego z elementami designu. Stosujemy podejście case study, aby zbadać, w jaki sposób eksperci wykonują prace projektowe systemowe w kontekście innowacji publicznych i społecznych oraz zbadać, czego możemy nauczyć się z ich praktyk i racjonalizacji projektowania, porównując je z teoriami i podejściami myślenia systemowego. Opierając się na wynikach pięciu studiów przypadków, przedstawiamy pięć zasad projektowania systemowego: 1) otwarcie i uznanie współzależności problemów; 2) rozwijanie empatii z systemem; 3) wzmacnianie relacji międzyludzkich, aby umożliwić kreatywność i uczenie się; 4) wpływanie na modele mentalne, aby umożliwić zmiany; i 5) Przyjęcie ewolucyjnego podejścia projektowego do pożądanej zmiany systemowej. Jednym ze sposobów, w jaki uczeni mogą przyczynić się do tej dziedziny, jest kontynuowanie monitorowania i opisywania pojawiających się zasad projektowania systemowego opracowanych i wykonywanych w czołówce tej dziedziny, wzmacnianie tych doświadczeń poprzez budowanie wiedzy na temat myślenia systemowego i projektowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.