Tattoo Shop biznesplan, plan marketingowy, poradnik i Katalog finansowania

the Tattoo Shop biznesplan and Business Development toolkit features 18 different documents that you can use for capital raising or general business planning purposes. Nasza linia produktów zawiera również wyczerpujące informacje dotyczące tego, jak rozpocząć działalność w sklepie z tatuażami. Wszystkie pakiety planowania biznesowego są dostarczane z łatwymi w użyciu instrukcjami, dzięki czemu można skrócić czas potrzebny na stworzenie profesjonalnego biznesplanu i prezentacji.

Twój Pakiet planowania biznesowego zostanie natychmiast wysłany do Ciebie e-mailem po dokonaniu zakupu.

Specyfikacja produktu (patrz zdjęcia poniżej):

 • gotowy Bank/inwestor
 • kompletne badania branżowe dla przemysłu
 • 3-letni model finansowy Excel
 • biznesplan (od 26 do 30 stron)
 • plan marketingowy (od 24 do 28 stron)
 • 425+ Katalog finansowania stron
 • prezentacja PowerPoint
 • amortyzacja kredytu i narzędzia Roi
 • trzy szablony analizy SWOT
 • Poradnik Jak założyć firmę
 • łatwe w użyciu instrukcje
 • wszystkie dokumenty dostarczane w formatach Word, Excel i PowerPoint
 • spełnia wymagania SBA
Zestawienie kadrowe
strona przychodów i wydatków
wykorzystanie środków
rachunek zysków i strat
analiza przepływów pieniężnych
bilans
tabela amortyzacji kredytu

Tatuaże stały się sposobem na życie dla większości ludzi. Piętno związane z kimś, kto ma tatuaż, dawno wyblakło i jako takie usługi te są poszukiwane przez cały czas. Jest to szczególnie prawdziwe wśród młodszych ludzi, którzy chcą mieć wiele tatuaży. Jedną z najlepszych części prowadzenia sklepu z tatuażami jest to, że ich przychody są na ogół odporne na negatywne zmiany w gospodarce. Wynika to z faktu, że wiele osób postrzega Tatuaże jako formę ekspresji i jako takie będą nadal pracować niezależnie od ogólnego klimatu gospodarczego. Bariery wejścia do nowego sklepu tatuażu są bardzo niskie. Ogólnie rzecz biorąc, tatuażysta musi opracować ekspansywne portfolio, zanim otworzy własny sklep. Koszty uruchomienia są również uważane za umiarkowanie niskie, a większość sklepów z tatuażami kosztuje od $15,000 – $100,000 do uruchomienia operacji.

podobnie jak w przypadku każdego innego rodzaju dokumentu dotyczącego pozyskiwania kapitału, biznes plan sklepu tatuażu powinien zawierać trzyletni do pięcioletniego modelu finansowego, który obejmuje bilans, rachunek zysków i strat, analizę przepływów pieniężnych, analizę rentowności i stronę wskaźników biznesowych. Ogólnie rzecz biorąc, większość banków i instytucji finansowych jest nieco zmęczona udzielaniem pożyczek nowemu sklepowi tatuażu. Jednak wielu inwestorów prywatnych jest skłonnych zapewnić ten kapitał, biorąc pod uwagę wysokie marże brutto generowane z usług. Ponadto firmy te mogą łatwo się rozwijać, a jako takie możliwości rozwoju pozwalają nam być obiecującą inwestycją z silnym zwrotem z inwestycji.

plan marketingowy tattoo shop powinien obejmować zarówno dyskusję dotyczącą tradycyjnych reklam drukowanych, jak i masową kampanię online. Wielu artystów tatuażu, na swoich stronach internetowych, prezentuje pracę, którą wcześniej wykonali dla innych klientów. W celu wypracowania silnej reputacji marki ważne jest, aby tatuażysta zatrudniony w tattoo shop zaprezentował swoją pracę ogółowi społeczeństwa. Jest to jeden z najszybszych sposobów na budowanie zaufania z potencjalnymi klientami, którzy nie przychodzą na miejsce, aby uzyskać tatuaż.

Dodatkowo, Analiza SWOT sklepu tatuażu jest często zakończona w połączeniu zarówno z planem marketingowym, jak i biznes planem. Ta analiza analizuje mocne, słabe strony, szanse i zagrożenia tattoo shop. Jeśli chodzi o mocne strony, firmy te ponownie rozwijają bardzo wysokie przychody z marży dla swojej działalności. Dodatkowo, zapewniając Tatuaż komuś lub coś, co może zrobić tylko dobrze wyszkolony artysta. W przypadku słabych stron istnieje szereg zobowiązań wynikających z posiadania i prowadzenia sklepu z tatuażami. Co najważniejsze, obszary muszą być sterylne i duże polisy ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej muszą być utrzymywane na miejscu w przypadku nieszczęśliwego wypadku. Wiele sklepów z tatuażami zatrudni artystów współpracujących, którzy mogą również świadczyć usługi w placówce. Może to znacznie zwiększyć rachunki firmy. Ponadto wiele sklepów z tatuażami oferuje usługi pomocnicze, takie jak piercing. W przypadku zagrożeń, nie ma nic, co naprawdę zmieni się w tej branży w dłuższej perspektywie. Jest to wysoko ugruntowana i dojrzała branża, a jako taka – nie ma niczego, czego należy się spodziewać, co wpłynęłoby na sposób, w jaki te firmy prowadzą działalność.

kończąc, bardzo wykwalifikowany artysta może zrobić niezwykle lukratywną karierę, posiadając i prowadząc sklep z tatuażami. Chociaż wiele czynników należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu skutecznych firm, mogą one być bardzo opłacalne, jeśli są one obsługiwane prawidłowo. Ponadto silny charakter gospodarczy tych przedsiębiorstw zapewnia wysoki zwrot z inwestycji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.