Bakgrund: industrialisering och urbanisering äventyras spädbarn näring under 19th century. Komjölk producerades i städerna eller transporterades långa sträckor under misstänkta förhållanden. Mjölk förorenades med bakterier eller förfalskades med vatten, mjöl, krita och andra ämnen. När destillerier frodades i metropolerna matades deras avfallsslop till kor som sedan producerade tunn och förorenad svampmjölk.

sammanfattning: efter en presskampanj i USA förbjöds försäljning av svampmjölk enligt lag 1861. Bakterieantal blev tillgängliga 1881 och bidrog till att förbättra mjölkkvaliteten. Debatter om pastörisering förblev kontroversiella; lagstiftningen varierade från land till land. Bortskaffande av avloppsvatten från miljontals invånare och gödsel från tusentals kor var miljöfarligt. Det var inte förrän 1860 och efter flera pandemier av Asiatisk kolera som effektiva avloppssystem byggdes i metropolerna. Mjölkdepåer etablerades i USA av Koplik för steriliserad och av Coit för certifierad mjölk. I Frankrike skapade Budin och Dufour konsultationstjänster med namnet goutte de lait, som distribuerade steriliserad mjölk och utbildade mödrar i spädbarnsvård.

meddelande: flera ansträngningar för att förbättra mjölkkvaliteten kulminerade i de internationella gouttes de lait-kongresserna för studier och förebyggande av infantil dödlighet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.