H. E. Tarja HalonenFotokredit:Todd France Photography, 2012

H. E. Tarja Halonen är före detta president i Republiken Finland. Före sitt ordförandeskap tjänade hon som statsråd och riksdagsledamot.

före sitt ordförandeskap var President Halonen fackföreningsadvokat och arbetade med centralorganisationen för finländska fackföreningar 1970-1979.hon var också riksdagsledamot i 21 år. President Halonen har också varit utrikesminister, justitieminister och Minister vid social-och hälsovårdsministeriet. Under årens lopp har hon också varit ordförande för riksdagens stora utskott, Vice ordförande för riksdagens lagutskott, ordförande för riksdagens socialutskott och var sedan länge medlem i Helsingfors stadsfullmäktige.

President Halonen är känd för sitt politiska engagemang för mänskliga rättigheter, jämställdhet och social rättvisa och för sin kunskap om fackföreningar. Hon var också en stark förespråkare tidigt i sin karriär för sexuella rättigheter och sexualundervisning. För dessa ändamål tjänar hon och har tjänat i olika kapaciteter. Hon var medordförande för Millennietoppmötet, ILO: s Världskommission för globaliseringens sociala Dimension, medordförande för FN: s högnivåpanel för Global hållbarhet, medordförande för UNCTAD: s panel för framstående personer (FN: s konferens om handel och utveckling) och ordförande för rådet för kvinnliga världsledare.

hon är för närvarande medlem i styrelsen för Oslo Center for Peace and Human Rights. År 2013 utsågs hon till Drylands ambassadör för FN: s konvention för bekämpning av ökenspridning och 2015 som FN: s globala mästare för katastrofriskreducering. Hon blev medlem i Ledarskapsrådet för Sustainable Development Solutions Network 2014 och styrelseledamot i Thomas Reuters Founders Share Company 2016. År 2016 utsågs hon också till suppleant medordförande i högnivågruppen för varje kvinna varje barn, FN: s generalsekreterares initiativ för att främja kvinnors, barns och ungdomars hälsa.

hon har länge varit medlem i styrelsen för Oslo Center for Peace and Human Rights och Global Leaders Council for Reproductive Health. I Finland var President Halonen ordförande och styrelseledamot i internationella Solidaritetsstiftelsen. Hon är för närvarande ordförande i styrelsen för WWF Finland och Finlands Nationalgalleri.

President Halonen har 17 hedersexamen från universitet, Bland annat från sitt alma mater Helsingfors universitet, där hon tog en juristexamen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.