Scope

på grund av snabba framsteg inom genomteknik som DNA-sekvensering är genetikgemenskapen i stånd att förstå arkitekturen för hela genom, de komplexa nätverk av geninteraktioner som leder till fenotypiskt uttryck och samspelet mellan gener och miljö vid utformning av fenotypiska banor. Tillämpningen av dessa nya tekniker har lett till den skrämmande omständigheten att genetikgemenskapens generering av data har överträffat sin förmåga att förstå dessa data. För att hjälpa till att övervinna denna situation krävs utveckling av nya dataanalysmetoder och i detta sammanhang välkomnar statistisk genetik och metodik papper som beskriver nya metoder för analys av samtida genetik och genomikanalyser och data.
vi publicerar artiklar om hela spektrumet av statistisk genetik och genomikmetoder som hänför sig till genkartläggning, genetisk och genomisk epidemiologi, translationell genomik och tillämpad populationsgenetik. Sektionen lägger särskild vikt vid nya metoder för t.ex. genomomfattande studier, epigenomik, farmakogenomik, sjukdomsbaserad systembiologi, neurogenomics och imaging, och genbaserad klinisk prövning design och utförande. Avsnittet är inte begränsat till metoder som utvecklats för mänsklig genomisk forskning, utan snarare varje tillämpningsområde som kräver statistisk genomisk metodik. Även om vi uppmuntrar potentiella författare att visa upp sin metodik med exempel som involverar verkliga data, är detta inte ett krav för avsnittet. Användbarheten av en ny metod kan beskrivas med hjälp av simulering samt a priori analytiska metoder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.