metoder: fjorton tvillingpar (6 MF, 3 MM och 5 FF) övervakades mellan 31 och 36,4 veckors graviditet. Tjugosex fetal hjärtfrekvens (FHR) inspelningar av båda tvillingarna förvärvades samtidigt och analyserades med ett system för datoriserad analys av kardiotokogram. Linjära och icke-linjära FHR-index beräknades.

resultat: Övergripande, MM tvillingar presenterade högre intrapair genomsnitt i linjära index än de andra paren, medan FF tvillingar visade högre sympatisk-vagal balans. MF-tvillingar uppvisade högre intrapair-genomsnitt i entropiindex och MM-tvillingar presenterade lägre entropivärden än FF-tvillingar med tanke på den (automatiskt valda) tröskeln rLu. MM tvillingpar visade högre intrapair skillnader i linjära pulsindex än MF och FF tvillingar, medan FF tvillingar uppvisade lägre intrapair skillnader i entropi index.

slutsatser: Resultaten av denna undersökande studie tyder på att tvillingar har sexspecifika skillnader i linjära och olinjära index för FHR. MM-tvillingar uttryckte tecken på ett mer aktivt autonomt nervsystem och MF-tvillingar visade det mest aktiva komplexitetskontrollsystemet. Dessa resultat tyder på att fostrets könskombination bör beaktas när man utför detaljerad utvärdering av FHR hos tvillingar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.