med vår leverantörsrevisiondu kommer att kunna bedöma dina leverantörsföretag och stödja dem specifikt, där det behövs. Det fastställer standardiserade företagsriktlinjer och öppenhet längs hela leveranskedjan hela vägen till uppströmsleverantören. Detta stabiliserar din egen produktionsprocess och leder till en varaktig förbättring av ditt företags konkurrenssituation.

du är verksam på en globaliserad marknad där leverantörer ofta finns runt om i världen. Med denna revision drar du särskilt nytta av DQS internationalitet – vi har kontor över hela världen och vårt revisornätverk spänner över hela världen.

vår stora fördel för dig: alla våra revisorer har perfekt kunskap om landets kultur och språk. Vi ger dig en detaljerad och differentierande inblick i lokala marknader och kan utvärdera dina internationella leverantörer utmärkt – och därför uppmuntra och stödja dem beroende på de lokala omständigheterna. Dessutom drar du nytta av den omfattande praktiska erfarenheten från våra revisorer från alla branscher. Vi förser dig alltid med revisorer som har specifik teknisk kunskap om din bransch samt dina produkter eller tjänster.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.