ordet genotyp avser summan av alla gener en person ärver. Ordet fenotyp hänvisar till de funktioner som faktiskt uttrycks. Titta i spegeln. Vad ser du, din genotyp eller din fenotyp? Vad avgör om gener uttrycks eller inte? Eftersom gener ärvs i par på kromosomerna kan vi få antingen samma version av en gen från vår mor och far, det vill säga vara homozygot för den egenskapen genen påverkar. Om vi får en annan version av genen från varje förälder kallas det heterozygot. I den homozygota situationen kommer vi att visa den egenskapen. Det är i heterozygot tillstånd att det blir klart att inte alla gener skapas lika. Vissa gener är dominerande, vilket innebär att de uttrycker sig i fenotypen även när de paras ihop med en annan version av genen, medan deras tysta partner kallas recessiv. Recessiva gener uttrycker sig endast när de är parade med en liknande versionsgen.

genetiker hänvisar till olika versioner av en gen som alleler. Vissa dominerande egenskaper inkluderar att ha ansiktsgropar, lockigt hår, normal syn och mörkt hår. Vissa recessiva egenskaper inkluderar rött hår, att vara närsynt och rakt hår.

de flesta egenskaper är inte resultatet av en enda gen; de är polygena, vilket betyder att de är resultatet av flera gener. Dessutom är de dominerande och recessiva mönstren som beskrivs ovan vanligtvis inte så enkla heller. Ibland undertrycker den dominerande genen inte helt den recessiva genen; detta kallas ofullständig dominans. Ett exempel på detta kan hittas i den recessiva genstörningen sicklecellsjukdom. Genen som producerar friska rundformade röda blodkroppar är dominerande. Den recessiva genen orsakar en abnormitet i form av röda blodkroppar; de tar en seglform, som kan täppa till venerna och beröva vitala organ av syre och öka risken för stroke. För att ärva sjukdomen måste en person få den recessiva genen från båda föräldrarna. De som bara har ärvt en recessiv gen kallas bärare och bör inte påverkas av detta recessiva drag. Ändå har bärare av sicklecell några röda blodkroppar som tar på sig det c-formade sicklemönstret. Under omständigheter av syrebrist, såsom höga höjder eller fysisk ansträngning, kan bärare för sicklecellgenen uppleva några av symtomen på sicklecell (Berk, 2004).

Box 2.1 monozygotiska och dizygotiska tvillingar

många studenter är intresserade av tvillingar. Monozygotiska eller identiska tvillingar uppstår när ett befruktat ägg splittras under de första två veckorna av utvecklingen. Resultatet är skapandet av två separata, men genetiskt identiska avkommor. Det vill säga de har samma genotyp och ofta samma fenotyp. Ungefär en tredjedel av tvillingarna är monozygotiska tvillingar. Ibland frigörs emellertid två ägg eller ägg och befruktas av två separata spermier. Resultatet är dizygotiska eller broderliga tvillingar. Dessa två individer delar samma mängd genetiskt material som skulle vara två barn från samma mor och far. Med andra ord har de en annan genotyp och fenotyp. Äldre mödrar är mer benägna att ha dizygotiska tvillingar än yngre mödrar, och par som använder fertilitetsläkemedel är också mer benägna att föda dizygotiska tvillingar. Följaktligen har antalet broderliga tvillingar ökat nyligen (Bortolus et al., 1999).

Monozygotiska Tvillingar

Dizygotiska Tvillingar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.