vad är användarsegmentering?

Användarsegmentering är processen att separera användare i olika grupper eller segment, baserat på delade egenskaper. Ett företag kan segmentera användare baserat på språkinställningar, Produktversion, geografisk region eller användarpersona. Med genomtänkt användarsegmentering kan produktteam studera hur användarbeteenden varierar mellan segment och sedan utforma personliga upplevelser för varje segment.

varför spelar användarsegmentering Roll?

Användarsegmentering hjälper organisationer att förstå sin användarbas. Även om inga två användare kan vara lika, kan kohorterande grupper av liknande användare exponera de attribut som är gemensamma för ett företags mest framgångsrika kunder. Om man till exempel skulle skapa användarsegment för testanvändare som konverterar mot dem som churn, kunde go-to-market-teamet lära sig hur varje segment använder produkten annorlunda och sedan bestämma vilka marknadsföringskanaler som är mer benägna att locka dem som tenderar att konvertera till betalda användare. Segmentering kan också hjälpa produktteam att utforma olika upplevelser för olika typer av användare, med ett öga mot ökat engagemang, tillfredsställelse, förnyelse och expansion.

vilka är de vanligaste typerna av användarsegment?

medan varje företag kan prioritera olika användarsegment finns det flera segment som är gemensamma för de flesta organisationer. Denna lista innehåller:

  • demografisk: Information om den enskilda användaren, till exempel deras ålder, plats, språkinställningar, titel eller roll.
  • Firmografisk: Information om användarens organisation, som bransch, intäkter, antal anställda eller affärsmodell.
  • Teknografisk: Information om andra tekniker som användarens organisation använder, inklusive CRM-leverantör, marknadsföringsautomatiseringsverktyg, back office-system eller databaser.
  • kunddata: information som lagras i en CRM om kundens relation till företaget, såsom plantyp, kundresa, årlig intäkt, kontoägare eller förnyelsedatum.
  • beteende: Information om hur den enskilda användaren har interagerat med produkten, inklusive Antal inloggningar, visade sidor, klickade funktioner, skapade supportbiljetter och tid på webbplatsen.
  • psykografisk: Information om en användares gillar och ogillar, inklusive produktkänslan. Dessa data kan fångas med åtgärder som kundnöjdhet (CSAT) eller Net Promoter Score (NPS).

hur implementerar jag användarsegmentering?

  1. spåra individuellt beteende och känsla. Medan en del av de uppgifter som krävs för segmentering kommer att leva i företagets CRM-system, produktteam kommer också att behöva lägga till information om produktanvändning och känsla med en produkt analysverktyg. Ett viktigt resultat från en användarsegmenteringsövning är att förstå hur olika grupper använder produkten annorlunda, så att fånga produktanvändningsdata är avgörande.
  2. definiera användargrupper. Produkt-och go-to-market-Team bör bestämma användargrupper baserat på organisationens affärsmål vid den tiden. Om företaget är inriktat på ny logotypförvärv kan teamen till exempel skapa segment för testanvändare som konverterade till betalda jämfört med de som inte gjorde det.
  3. jämför aktivitet mellan segment. Användarsegmentering är värdefullt eftersom det gör det möjligt för företag att jämföra och kontrastera olika typer av användare. Att jämföra segment kan hjälpa produkt-och go-to-market-team att förstå hur man gör nöjda kunder till promotorer, öka engagemangsnivåerna för stoppade användare eller till och med flytta resurser bort från vissa segment helt.
  4. experimentera och mäta påverkan på segment. Genom experiment och mätning kan företag lära sig vilka spakar de kan dra för att påverka förändringar i ett segments beteende, erfarenhet eller känsla. Och de kan lära sig om dessa förändringar bidrar till önskade affärsresultat.

Vad är några exempel på användarsegmentering?

Henry Schein, ett Fortune 500 healthcare technology-företag, använde segmentering för att borra i deras Net Promoter Score (NPS) – program. När de tittade på hur tandläkarpraxis använde sin lösning fann de ett stort gap mellan två nyckelpersoner. Medan tandläkare i allmänhet var nöjda med produkten var hygienister mycket mindre nöjda med en viss del av ansökan. Genom att identifiera de segmentspecifika behoven och förbättra produkten för denna viktiga användartyp kunde Henry Schein förbättra sina NPS med 43 poäng på bara sex månader.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.