eftersom arkitektur -, ingenjörs-och byggsektorn omfattar den digitala tidsåldern påverkas processerna i design, konstruktion och drift av byggda tillgångar mer och mer av teknik som hanterar mervärdeövervakning av data från sensornätverk, hantering av dessa data i säkra och fjädrande lagringssystem som stöds av semantiska modeller samt simulering och optimering av tekniska system. Förutom att effektivisera värdekedjan spelar sådana informationsintensiva modeller och tillhörande teknik en avgörande roll för att minimera våra byggnaders livscykeleffekter. Medan byggnadsinformationsmodellering tillhandahåller förfaranden, tekniker och datascheman som möjliggör en standardiserad semantisk representation av byggnadskomponenter och system, förmedlar konceptet med en Digital tvilling en mer holistisk socioteknisk och processorienterad karaktärisering av de komplexa artefakter som är inblandade genom att utnyttja synkroniciteten hos de cyber-fysiska Dubbelriktade dataflödena. Dessutom saknar BIM semantisk fullständighet inom områden som styrsystem, inklusive sensornätverk, sociala system och urbana artefakter utanför byggnadens omfattning, vilket kräver ett holistiskt, skalbart semantiskt tillvägagångssätt som faktorer i dynamiska data på olika nivåer. Papperet granskar de mångfacetterade applikationerna av BIM under byggnadsstadiet och belyser gränser och krav, vilket banar väg för konceptet med en konstruktion Digital tvilling. En definition av ett sådant begrepp ges sedan, beskrivet i termer av att stödja forskningsteman, samtidigt som man utarbetar områden för framtida forskning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.