under de senaste decennierna har design expanderat från en praxis som syftar till att designa saker till en som hjälper till att ta itu med komplexa samhällsutmaningar. I detta sammanhang har ett praktikområde som kallas systemisk design uppstått, som kombinerar element i systemtänkande med designelement. Vi använder en fallstudie för att undersöka hur expertutövare utför systemiskt designarbete i samband med offentlig och social innovation och utforska vad vi kan lära av deras praxis och designrationaler när vi jämför dem med systemtänkande teorier och tillvägagångssätt. Baserat på resultat från fem fallstudier presenterar vi fem systemiska designprinciper: 1) Öppna upp och erkänna problemens inbördes samband; 2) utveckla empati med systemet; 3) stärka mänskliga relationer för att möjliggöra kreativitet och lärande; 4) påverka mentala modeller för att möjliggöra förändring; och 5) anta en evolutionär designmetod för önskad systemisk förändring. Ett sätt som forskare kan bidra till detta område är genom att fortsätta att övervaka och beskriva nya systemdesignprinciper som utvecklats och utförts i framkant av fältet, stärka dessa lärdomar genom att bygga på kunskap om systemtänkande och design.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.