Tattoo Shop affärsplan, marknadsplan, hur man guidar och Finansieringskatalog

Tattoo Shop affärsplan och Affärsutvecklingsverktyg innehåller 18 olika dokument som du kan använda för kapitalanskaffning eller allmänna affärsplaneringsändamål. Vår produktlinje innehåller också omfattande information om hur man startar en tatueringsbutik. Alla affärsplaneringspaket har lättanvända instruktioner så att du kan minska den tid som behövs för att skapa en professionell affärsplan och presentation.

ditt Affärsplaneringspaket skickas omedelbart till dig efter att du har gjort ditt köp.

produktspecifikationer (se bilder nedan):

 • Bank/investerare redo
 • komplett branschforskning för branschen
 • 3 år Excel finansiell modell
 • affärsplan (26 till 30 sidor)
 • marknadsplan (24 till 28 sidor)
 • 425+ sida Finansieringskatalog
 • powerpoint-presentation
 • lån amortering och ROI-verktyg
 • tre SWOT-Analysmallar
 • hur man startar en företagsguide
 • lättanvända instruktioner
 • alla dokument som levereras i Word -, Excel-och PowerPoint-format
 • uppfyller SBA-kraven
personal sammanfattning
intäkter och kostnader inmatningssida
användning av medel
resultaträkning
kassaflödesanalys
balansräkning
Amorteringstabell för lån

Tatueringar har blivit ett sätt att leva för de flesta. Stigmatiseringen i samband med att någon har en tatuering har länge bleknat, och som sådan är dessa tjänster alltid efterfrågade. Detta gäller särskilt bland yngre människor som vill ha ett antal tatueringar. En av de bästa delarna att driva en tatuering butik är att deras intäkter är i allmänhet immun mot negativa förändringar i bjuda någon ekonomi. Detta beror på det faktum att många människor ser tatueringar som en uttrycksform, och som sådan kommer de att fortsätta att ha arbetat med oavsett det övergripande ekonomiska klimatet. Hindren för inträde för en ny tatueringsbutik är mycket låga. Generellt är det absolut nödvändigt för tatuerare att utveckla en expansiv portfölj innan de öppnar sin egen butik. Startkostnaderna anses också vara måttligt låga med de flesta tatueringsbutiker som kostar var som helst från $15,000-$100,000 för att starta verksamheten.

som med alla andra typer av kapitalanskaffningsdokument bör en affärsplan för tatueringsbutiker innehålla en treårig till femårig finansiell modell som innehåller en balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, breakeven-analys och affärskvoter sida. Generellt sett är de flesta banker och finansinstitut lite trötta på att ge lån till en ny tatueringsbutik. Många privata investerare är dock villiga att tillhandahålla detta kapital med tanke på de höga bruttomarginalerna som genereras av tjänster. Dessutom kan dessa företag enkelt expandera och som sådana tillåter tillväxtmöjligheterna oss att vara en lovande investering med en stark ROI.

en marknadsföringsplan för tatueringsbutiker bör innehålla både en diskussion om traditionella tryckta annonser och en massiv onlinekampanj. Många tatueringskonstnärer, på sina webbplatser, visar upp arbete som de tidigare har gjort för andra kunder. För att utveckla ett starkt varumärke rykte är viktigt att tatuerare anställd av tatuering butiken visa upp sitt arbete för allmänheten. Detta är ett av de snabbaste sätten att bygga förtroende med potentiella kunder kommer inte in på platsen för att få en tatuering.

dessutom genomförs ofta en SWOT-analys i samband med både marknadsplanen och affärsplanen. Denna analys tar en titt på tatueringsbutikens styrkor, svagheter, möjligheter och hot. När det gäller styrkor utvecklar dessa företag igen mycket höga marginalintäkter för sin verksamhet. Dessutom ger en tatuering till någon eller något som bara en välutbildad konstnär kan göra. För svagheter finns det ett antal skulder som kommer från att äga och driva en tatueringsbutik. Viktigast, områden måste hållas sterila och stora ansvarsförsäkringar måste hållas på plats i händelse av ett missöde. För möjligheter kommer många tatueringsbutiker att anställa associerade artister som också kan göra tjänster på anläggningen. Detta kan väsentligt öka faktureringen av verksamheten. Dessutom erbjuder många tatueringsbutiker tillhörande tjänster som kroppspiercing. För hot finns det inget som verkligen kommer att förändras om denna bransch på lång sikt. Detta är en mycket etablerad och mogen industri, och som sådan – Det finns inget som egentligen behöver förväntas som skulle påverka hur dessa företag gör affärer.

avslutningsvis kan mycket kvalificerad konstnär göra en extremt lukrativ karriär genom att äga och driva en tatueringsbutik. Även om många överväganden måste beaktas när man utvecklar effektiva företag, kan de vara extremt lönsamma om de drivs korrekt. Dessutom ger dessa företags starka ekonomiska karaktär en stark avkastning på investeringen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.