med hjälp av Team development training och interaktiva teambuilding workshops, utveckla de färdigheter som krävs för att maximera prestanda för var och en av individerna i ditt team. Teambuilding Agency hjälper dig att förstå mänskligt beteende, att upptäcka mysteriet bakom färdigheter i mänskliga relationer och skapa bättre relationer och starkare team.

på teambuilding Agency tror vi att erfarenhetsinlärning och meningsfull reflektion ger lärande till liv.

” vi lär oss inte av erfarenhet. Vi lär oss av att reflektera över erfarenhet.”- John Dewey

de olika träningssessionerna som erbjuds av teambuilding Agency, inkluderar upplevelser för eleverna att ansluta de färdigheter de använder i en teambuilding-aktivitet eller en teamutvecklingsworkshops, till verkliga frågor som effektiv kommunikation, förståelse och förtroende för varandra, effektivt lagarbete, starka ledarskapsförmåga, produktiv konfliktlösning, anpassning av försäljningsmetoder till kundens behov, skapa en positiv energi inom teamet…

teambuilding-byråns teamutvecklingsutbildning och teambuilding-workshops är personliga och personliga.” anpassad till dina mål och till ditt teams verklighet, och är alltid interaktiva och samarbetsvilliga för att mobilisera ditt team.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.